Kursbeskrivelse 

P3 er det siste kurset i en rekke av tre. P3 kurset har som målsetning å videreutvikle deg som dykker ferdighetsmessig og bygge videre på dine erfaringer med ulike typer dykk. På dette nivået vil det kunne fokuseres på perfeksjonering av dykketeknikk og teoretisk dybdekunnskap. Målet er å løfte ferdigheter og teoretisk kunnskap til et høyt nivå hvor det forventes at dykkeren skal ha overskudd til å være en resurs for andre dykkere og ditt lokale dykkemiljø. I tillegg skal du som P3 dykker ha grunnleggende kunnskap om organisering av aktivitet, dykkeledelse. P3 kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om ledelse og pedagogikk for å kunne organisere aktiviteter og bidra som en resurs rundt utdanning eller aktiviteter. 

Utdanningen inneholder blant annet:

  • Perfeksjonering av personlige ferdigheter og ferdigheter som en del av et buddypar / team. 
  • Videreutvikling av ferdigheter ved hendelse. P3 dykkeren skal ha et bredt kunnskapsnivå og være en ressurs ved en hendelse.
  • Grunnleggende kunnskap om organisering av aktivitet og undervisningssituasjoner.
  • Planlegging og gjennomføring av dypdykk med simulert dekompresjon.

P3 kurset består av 12 dykk og en betydelig del teori. Kurset gjøres normalt over en 2-3 ukers periode med 5-6 fulle dager og noen halve dager.

For å begynne på dette kurset må du være minimum 18 år og ha minst 60 loggførte dykk, hvorav 40 skal være etter P2 kurs eller tilsvarende fra en annen organisasjon.

Kvalifikasjoner etter bestått kurs:

  • Dykking ned til 40 meter
  • Opptak på CMAS M1 instruktørkurs

Foto: Erik Kjos 

Veien videre som dykker etter P3

Som dykker er du etter P3 kurset høyt utdannet. Samtidig er ferdighet og kunnskap ferskvare som må vedlikeholdes. Delta aktivt i ditt lokale dykkemiljø.

Er du motivert for å utdanne nye dykkere som instruktør har du som P3 dykker med 100 loggførte dykk mulighet til å delta på NDF/CMAS M1 instruktørkurs. Å bygge miljø lokalt som instruktør kan være både gøy og viktig for aktiviteten lokalt.

Mikkel Stokke-3.jpg

Foto: Mikkel Stokke 

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond