Kurset har som formål å gi en introduksjon til marinarkeologi, økt forståelse for kulturminner under vann, og hvordan dokumentere kulturminner uten å gjøre skade.

Marinarkeologikurset er et spennende og praktisk kurs for deg som har lyst å lære mer om fortidsminner under vann. Det finnes mye spennende under vann bare man får øye på det!

Kursinnhold:

  • Havet – et arkeologisk skattkammer
  • Arkivsøk
  • Søk i vann
  • Forvaltning av kulturminner
  • Skipstyper
  • Tegne- og oppmålingsmetoder
  • Skipets utrustning
  • Datering av gjenstander
  • Konservering, feltkonservering av gjenstander
  • Dokumentasjon av funnsted og funn

Foto: Ingrid Thea Ølberg 

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond