Kurset har som formål å gi en introduksjon til marinarkeologi, økt forståelse for kulturminner under vann, og hvordan dokumentere kulturminner uten å gjøre skade.

Marinarkeologikurset er et spennende og praktisk kurs for deg som har lyst å lære mer om fortidsminner under vann. Det finnes mye spennende under vann bare man får øye på det!

Kursinnhold:

  • Havet – et arkeologisk skattkammer
  • Arkivsøk
  • Søk i vann
  • Forvaltning av kulturminner
  • Skipstyper
  • Tegne- og oppmålingsmetoder
  • Skipets utrustning
  • Datering av gjenstander
  • Konservering, feltkonservering av gjenstander
  • Dokumentasjon av funnsted og funn

Foto: Ingrid Thea Ølberg 

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

Klubbutvikling og trenerløypa. Sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr. Utdanning, kursmateriell og kontaktperson for instruktører.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB