Å jobbe med mennesker som utfordrer seg selv til å lære dykking krever at du er glad i å jobbe med mennesker og har et ønske om å alltid utvikle deg som dykker og instruktør. Gleden av å se dykkere mestre nye ferdigheter og oppleve en ny verden gjør det å være instruktør til en av de desidert beste jobbene i verden.

NDF / CMAS instruktørstigen i Norge er tredelt. Før en kan ta det første instruktørkurset (M1) kreves det at en er relativt erfaren som dykker. Mellom de ulike instruktørnivåene kreves det erfaring. Målsetningen ved det er instruktørene skal bygge erfaring og reflektere mellom de ulike nivåene. På den måten vil kompetansenivået individuelt og kollektivt øke.

 

NDF / CMAS M1

Dette er det første instruktørkurset. Ved bestått M1 kurs kan du undervise CMAS P1 (grunnkurs i dykking) og tørrdraktkurs. Du kan også gjennomføre aktiviteten introduksjonsdykk. Målsetningen for M1 kurset er at du skal få den kunnskapen og ferdighetene du behøver for å kunne instruere dykkere på en trygg og inspirerende måte.

Kurset har en del teoretiske emner som er nødvendig for at du skal ha oversikt og kontroll på fagkunnkapen bak det å holde et dykkerkurs i Norge.

Hoveddelen av kurset vil være simulerte (potensielt reelle, i de tilfellene det er praktisk) undervisningssituasjoner. Du vil få rollen som instruktør og gjennomføre komponenter i klasserom, gjennomgang av praktiske ferdigheter (field drills) og dykkene som er en del av P1 kurset. Dette kan høres skummelt ut, men du vil få tid til å forberede, og det vil være andre deltagere i din situasjon som bidrar til at dette blir både gøy og lærerikt. Målsetningen er at vi sammen bygger erfaringer gjennom situasjonenene som oppstår og hvordan vi håndterer undervisningssituasjonen. Du vil også videreutvikle dine pedagogoske evner, kunnskap om formidling og bygge deg et godt bilde av helheten i CMAS P1 kurset du skal undervise.

Kurset går normalt over 5-6 fulle dager, gjerne fordelt over to helger og eventuelt noen kvelder. 

 

Forkrav M1

Forkrav:
CMAS P3 eller tilsvarende
18 år ved kursstart
Minimum 100 dykk

 

NDF / CMAS M2

Som M2 instruktør kan du undervise hele grunnivået i CMAS stigen (P1, P2 og P3). Dette krever både et høyere teoretisk kunnskapsnivå og enda høyere ferdigheter som dykker og instruktør. CMAS P2 og P3 kurset inneholder blandt annet komponenter som ferdighetsutviklingsdykk, mer avansert dykk (strømdykk, nattdykk og dypdykk), redningsøvelser og navigasjon. Som instruktør på disse kursene er det kritisk at du er en god veileder og kan videreutvikle ferdighetene til både de flinkeste og de som har mer og jobbe med. Du skal også være god til å "lese spillet" og justere dykket underveis etter hvordan deltagere opplever stress både for å unngå farlige situasjoner og for å gi en positiv utviklingskurve for deltagere.

M2 kursets teoretiske del går først og fremst på videreutvikling av kunnskap du ble introdusert for i M1 kurset. Med erfaring blandt deltagerne vil det bli gode diskusjoner og mulighet til å lære fra hverandre.

På samme måte som på M1 kurset er hoveddelen av kurset praktisk. Ulike komponenter av P2 og P3 kurset undervises for øvrige deltagere (elever dersom det er praktisk) under instruktørtreners veiledning. Du vil få tilbakemeldinger som vil videreutvikle deg som instruktør. Nå som du har erfaring vil det kanskje være lettere å se fordeler og ulemper med ulike måter å gjøre ting på. Du vil ha erfaringer du kan bygge på som vil gjøre det lettere å forstå ulike situasjoner og ferdigheter som instruktør bedre. Gjennom pratiseringen vil du også få danne deg et godt bilde av innholdet og hvordan en praktsik gjennomføring av P2 og P3 kurset vil være.

 

Forkrav M2

18 år ved kursstart
NDF /CMAS M1 instruktør i minimum 1 år
Minimum 10 sertifiseringer CMAS P1 dykkere fordelt på minimum 2 kursgjennomføringer
Deltatt som assistent ved ett P2 og / eller P3 kurs

 

NDF / CMAS M3

En M3 er instruktørtrener i NDF /CMAS. Dette er det høyeste nivået du kan oppnå som instruktør. For å være M3 instruktør skal du ha dybdeforståelse av hele utdanningsstigen og være en dyktig veileder med gode menneskelige ferdigheter. Som M3 instruktør er skal du være en positiv ambassadør for våre idretter med et brenndende engasjement for dykking. M3 instruktørstatus oppnås ikke gjennom et kurs, men opparbeidet erfaring som instruktør. 

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond