Norges Dykkeforbund / Klubb / Klubbsupport / Barn- og ungdomsidrett

Barn- og ungdomsidrett

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Forbundsstyret i Norges Dykkeforbund har vedtatt at vi skal følge Idrettens barnerettigheter og idrettens barneidrettsbestemmelser i vår aktivitet. 

Les mer her - Barneidrett (idrettsforbundet.no)

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Forbundsstyret har vedtatt at vår organisasjon skal følge idrettens rettningslinjer for ungdomsidrett. Ungdom kan, vil og tørr bidra i organisasjonen og skal få muligheten til å utvikle seg på sitt nivå som utøver, dommer, leder eller tilltivsalgt. 

Les mer her - Ungdomsidrett (idrettsforbundet.no)

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond