Hva er en reisende NDF-instruktør?

Klubber som ikke har egne instruktører tar kontakt med NDF når de ønsker å sette opp kurs. NDF har opprettet en liste over instruktører som ønsker å reise rundt for å holde kurs. 

Når klubber tar kontakt, videresender vi informasjon til de reisende instruktørene, for å høre om noen har lyst og mulighet til å holde kurset. Som reisende instruktør velger du selv hvilke kurs du ønsker å holde, NDF videresender bare informasjonen.

NDF dekker reisekostnader

Dersom du skal sette opp kurs for en klubb uten egen instruktør, kan NDF dekke reisekostnader. Vi oppfordrer klubben til å stille klubbhus eller annet overnattingssted til disposisjon for gratis overnatting. Ellers styrer instruktørene kurspris selv.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Inez Santos Aase
Inez Santos Aase
Idrettskonsulent

E-post: inez@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Rekruttering og breddeidrett, klubbutvikling, ungdomsprosjekter og paraidrett. Fridykking og undervannsjakt.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond