Sikkerhetslederens hovedoppgaver:

  • Gå foran som et godt eksempel og fremme trygge holdninger hos medlemmene
  • Kjøpe inn og vedlikeholde sikkerhetsutstyr
  • Gi opplæring i riktig bruk av av sikkerhetsutstyret
  • Arrangere treningskvelder med grunleggende ferdigheter og standardiserte nødprosedyrer
  • Følge opp sikkerheten ved klubbens arrangementer, besvare generelle spørsmål og ha dialog med Norges Dykkeforbund i sikkerhetsrelaterte spørsmål
  • Bistå styret med den årlige oppdateringen av IK-permen

Klubben bør utnevne sikkerhetslederen for å gjøre det enklere for klubben å opprettholde et fungerende IK-system. Siden et fungerende IK-system er et kontinuerlig forbedringsarbeid, blir sikkerhetslederen dermed en viktig ambassadør for dette arbeidet.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond