Som dykkere har vi gjennomført kurs. På kurset fikk vi fikk utdelt kunnskap, og vi trente på ferdigheter som vi er avhengige av å mestre når vi gjør den dykkingen vi har utdannet oss til, enten det er grunnleggende, eller avansert dykking. Dette for at vi skal føle oss trygge, men også for at vi skal ha det moro under overflaten.

Kunnskapen setter oss i stand til å vite hvordan vi skal utføre en bestemt aktivitet, og ferdighetene er vår kapasitet til å utføre aktiviteten riktig i ulike situasjoner.

Et eksempel på en slik aktivitet er å holde nøytral oppdrift når vi ligger i vannet.

For å klare det trenger vi:

  1. Kunnskap om hvordan gassen vil oppføre seg i oppdriftssystemene våre
  2. Ferdighet til å håndtere gassen i oppdriftssystemet vårt riktig, basert på kunnskapen vi har

Riktig kunnskap og ferdigheter setter oss i stand til å utføre dykkingen med et akseptabelt nivå av risiko, og er to grunnleggende ingredienser av det å praktisere sikkerhet. Som med alt vi gjør i hverdagen, er kunnskapen og ferdighetene ferskvare. Det vil si at vi må reptere for å holde ved like. I praksis vil dette si at vi hele veien er avhengige av å reflektere over følgende spørsmål:

  • Hvorfor gjør vi det slik?
  • Gjør vi det best mulig?
  • Hvordan kan vi gjøre det enda bedre?

Nøkkelen her er at vi snakker med sammen, deler kunnskap og erfaringer, viser ydmykhet og forståelse, og hele veien har et ønske om å spille hverandre bedre som et lag. Dykking er tross alt en lagidrett hvor vi alltid praktiserer aktiviteten på premissene til den av oss som har minst kapasitet. På denne måten gir vi hverandre muligheten til å bli bedre innenfor trygge rammer og i et naturlig tempo.

For at vi skal ha kontroll på oss selv og omgivelsene når vi dykker, er vi avhengige av å prioritere ferdighetene våre i en naturlig rekkefølge.

Vi deler ferdighetene i tre nivå, hvor vi prioriterer det første nivå før vi går videre til neste:

  1. Først prioriterer vi kontroll på oppdrift, balanse og trim
  2. Deretter tar vi i bruk svømmeteknikker til forflytning og posisjonering
  3. Til slutt prioriterer vi arbeidsppgaver, for eksempel å kommunisere med teamkameraten vår, bytte maske under vann eller å sende opp en overflatemarkeringsbøye

prioriteringsrekkefølge.png

Modell som viser prioriteringsrekkefølgen av ferdighetene våre under dykket.

Vi oppfordrer alle, både nybegynnere og erfarne dykkere, til å praktisere de grunnleggende ferdighetene og prioritere disse som i rekkefølgen over. På denne måten bygger vi kapasitet, blir vi tryggere på oss selv, og en større ressurs for teamkameraten vår som har vist oss tillit nok til å dykke med oss.

 

Etter hvert som kapasiteten vår blir større, øker kanskje også interessen for å ta videre dykkeutdanning. Kursene som arrangeres i regi av instruktører og dykkeklubber tilknyttet Norges Dykkerforbund, er en trygg inngangbillett til verden under vann, og til videre opplæring for den allerede sertifiserte dykkeren.

Enten du skal ta ditt første dykkekurs eller planlegger å ta videreutdannung for å lære mer, anbefaler vi at du leser mer om våre kurs innen sportsdykking her og fridykking her. 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond