Dykkelederen er en viktig ressurs som blant annet bidrar med å iverksette og opprettholde:

  1. Risikoreduserende tiltak
  2. Skadereduserende tiltak

Risikoreduserende tiltak er for eksempel å gjennomføre briefing med dykkerne og informere om dykkeplassen, klargjøre sikkerhetsutstyret og henge opp dykkeflagget.

Skadereduserende tiltak er for eksempel fylle ut alarmplan og felles dykkejournal, å ta med sikkerhetsutstyr, slik som oksygenterapiutstyr og kasteline eller å lede redningsarbeidet når en nødsituasjon har oppstått.

 

Dykkelederens hovedoppgaver:

  • Planlegge dykkeaktiviteten med hensyn til forholdene på stedet
  • Tar med sikkerhetsutstyr
  • Gjennomfører briefing av dykkeaktiviteten sammen med alle deltakerne
  • Fyller ut alarmplan og felles dykkejournal
  • Hjelper til med ulike oppgaver på dykkeplassen
  • Iverksetter nødprosedyrer ved uønsket hendelse
  • Gjennomfører debriefing etter at dykkeaktiviteten er avsluttet

 

Å være dykkeleder er et stort ansvar, og vi anbefaler at dykkelederen er en erfaren dykker med bred kunnskap, som har kapasitet til å lede andre dykkere ved å se og håndtere potensielle risikomomenter før de fører til en uønsket hendelse.

Trykk her for å laste ned NDFs e-bok: Dykkeledelse i klubb

Trykk her for å kjøpe heftet «Dykkelederbok», som er en kort og lettlest håndbok for dykkelederen

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond