27 geléballer observert mellom 2001-2017

Husker du innslagene om de mystiske, store geléballene som var i media i fjor sommer? Norske forskningsmiljøer har fremdeles bruk for dykkeres hjelp til å samle informasjon om det som sannsynligvis er eggmassen til blekksprut.

Denne store geléballen er funnet i Italia og likner de andre store geléballene som er funnet langs norskekysten (foto: Edoardo Ruspantini).

Ballene er et ganske sjeldent syn. De fleste observasjonene er gjort langs norskekysten, men det er også gjort funn av i Sverige og i Middelhavet. De er funnet fra 0,5 til 52 meters dyp, de fleste er på omtrent en meter i diameter.

Det er ikke mange land som har funnet slike store eggmasser i naturen. De som er funnet langs norskekysten og i Middelhavet likner ikke på funn gjort andre steder. 

For å bestemme hvilken  art disse ballene tilhører ønsker Sea Snack Norway/ Havforskningsinstituttet seg svært gjerne en liten bit av en slik ball (vevsprøve) slik at de kan få sjekket DNA. Hvis dykkeren får skåret av en bit og fraktet den til overflaten, legg den i en brødpose, oppbevar den så kjølig som mulig under transport og frys den ned ved hjemkomst. En bit på størrelse med et kronestykke er tilstrekkelig for videre analyser. Får dykkeren tak i hele ballen er det også flott!


En annen måte å gjøre det på er å ta med et tett glass med lokk. Skjær løs en liten bit av ballen, sug den inn i glasset ved å åpne lokket så vannet trekkes inn i undertrykket som finnes der. Husk å notere lokasjon, størrelse, dybde og temperatur. 


Geléballene er registrert mellom april og september, så dette er riktig tid å se etter flere på! 


De røde prikkene på figuren viser hvor de store geléballene langs norske- og svenskekysten, er funnet. Registreringene er gjort fra Nordland og sørover.

Selv om det nå jobbes ut fra muligheten om at det er blekksprut som er innblandet, er dette ikke bekreftet. Bare vevsprøver kan løse mysteriet...


Kontaktpersoner:
Sea Snack Norway
Halldis Ringvold
post@buzzingkid.no


Havforskningsinstituttet
Gro I. van der Meeren
GroM@hi.no[Tilbake]

 Makeweb CMS