Bli «Rent Idrettslag» – Vinn 10 000kr til klubben!


Nå kan medlemsklubber i NDF vinne 10.000 og 5.000kr til aktivitet i klubben hvis man gjennomgår konseptet «rent idrettslag» og medlemmer blir «ren utøver».

 Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. NDF oppfordrer alle klubber til å sertifisere seg. Alle klubber som har gjennomført Rent idrettslag innen 1. juni 2021 er med i trekningen av 10.000kr.

Mer informasjon om rent idrettslag finnes her.


Klubben med høyest prosentvis andel "ren utøver" nysertifiseringer (eller gjennomført repetisjonsquiz hvis du gjennomførte ren utøver før 2021) innen 1. juni 2021 får 5.000kr. Antall medlemmer måles opp mot registrert medlemstall pr 31. 12.2020, medlemstallet blir omgjort til prosent for en rettferdig konkurranse. For eksempel, er det 100 medlemmer i klubben og 10 stk har gjennomført Ren Utøver så blir det omgjort til 10% nysertifiseringer/repetisjonsquiz. 

 

Ren utøver kan gjennomføres her.


Klubbene kan rapportere Ren Utøver tallene sine her. Klubben er selv ansvarlig for å rapportere innen 1. juni 2021 for å være med i konkurransen. 


Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Som rent særforbund ønsker vi at flest mulig av våre medlemmer er sertifisert ren utøver.


Antidoping Norge (ADNO) driver et omfattende forebyggende arbeid i og utenfor idretten over hele landet. Antidoping er et prioritert område for Norges Dykkeforbund. Forbundet ble i 2018 sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge og i 2020 ble NDF resertifisert som rent særforbund.


 

Kontaktperson i NDF

Nora Menous-Moland

nora@nif.idrett.no

98 19 87 72

[Tilbake]

 Makeweb CMS