Bli fridykkerinstruktør i Kongsberg

Vil du være med å utdanne nye fridykkere? NDF har satt opp et fridykkerinstruktørkurs i Kongsberg i november 2021. Foto: Svein Inge Skaug.

Kursets hovedmål er å lære å planlegge og lede teoretisk og praktisk opplæring av fridykkere. Instruktører er Erik Fredriksen og Arve Gravningen.


Opptakskrav til kurset:

17 år
CMAS *** fridykkersertifikat (annen bakgrunn kan vurderes)


Kurset går over en helg, fredag 12. november til søndag 14. november.

Oppstart er fredag klokka 18 og avsluttes seinest søndag kl. 16. I forkant av kurset er det fem korte e-læringsmoduler og noen hjemmeoppgaver som må forberedes. Disse er obligatoriske og må gjennomføres før kurshelgen. Pris er 2000 kroner per deltaker og inkluderer kursmateriell. Reise og opphold dekkes av den enkelte. Vi oppfordrer personer under 20 år å delta på kurset!  Oppmøte, timeplan og informasjon blir sendt ut til alle påmeldte deltakere i god tid før kurset. 

For å sertifiseres som instruktør skal deltagere i etterkant av kurset holde ett fridykkerkurs. I forbindelse med sertifisering skal det betales en autorisasjonsavgift på 1500kr. Denne inkluderer klær, hjelpeplate og sertifisering.


Antall deltagere er satt til maksimum 12 personer.

Økonomisk støtte

For deltagere/klubber med lang reisevei kan det søkes om støtte fra NDF. Begrunnet søknad med estimerte utgifter sendes til stian.olsen@nif.idrett.no.

Påmelding er bindende når kursavgiften er betalt i nettbutikken. Påmeldingsfrist er 1. november. 


Til nettbutikken


Få dager etter påmelding mottar du en e-post med Informasjon om e-læring og hjemmeoppgaver.


Kontaktperson

Gunnar Midtgaard
E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no
Tlf: 91569839


Velkommen på kurs i Kongsberg!

[Tilbake]

 Makeweb CMS