Bli fridykkerinstruktør/trener nivå 2 – få studiepoeng!

Vil du utvikle dine ferdigheter som fridykkerinstruktør/trener, og styrke breddekunnskapen din om idrett og trenerrollen? Bli med på NDF Trener 2 kurs på Høyskolen Innlandet!


Foto: Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.com


Trener 2 - kurs gir solid kompetanse

Fridykking er i sterk utvikling i Norge. Dette er en aktivitet som i større og større grad appellerer til både voksne og barn. I en tid hvor det også fokuseres mye på sikkerhet rundt utendørs vannaktivitet, er fridykking en aktivitet det både er viktig og gøy at mange får et godt tilbud om å praktisere på en god måte. Vi ønsker å fokusere på en sterk utvikling av trenere innen fridykking i Norge og derfor satses det nå på et Trener 2 kurs vi tror vil gi solid kompetanse.


Samarbeid med Høyskolen Innlandet 

Norges Dykkeforbund har vurdert ulike innfallsvinkler til Trener 2 kurset og har kommet frem til at et samarbeid med Høyskolen Innlandet er det beste alternativet for oss. Her blir vi en del av teamet som sammen har utviklet og fortsatt videreutvikler kurset fra år til år. Blant de andre særforbundene som deltar er Svømmeforbundet, Volleyballforbundet, Orienteringsforbundet og Triatlonforbundet. Kurset gir 10 studuepoeng.


Kurset går over tre helgesamlinger. I tillegg vil det være krav til praksis og noe nettundervisning mellom samlingene. 


Oppstart: 5.mai. Digital informasjon.
Samling 1: 7.-8.mai - fellessamling, Elverum
Samling 2: 11.-12. juni - Oslo
Samling 3: 24.-25.september - fellessamling Elverum


Pris for kurset er 7500kr pluss semesteravgift som refunderes av Norges Dykkeforbund ved fullført utdanning. Et kriterie for denne støtten er at at deltager representerer en NDF klubb, og at styret i klubb støtter deltakelse. Deltagere dekker selv semesteravgift, reise og opphold. For deltagere/klubber med lang reisevei kan det søkes om støtte fra NDF. 


Begrunnet søknad med estimerte utgifter sendes til stian.olsen@nif.idrett.no.

Opptakskrav er: 

  • Trener 1 Fridykking 
  • Generell studiekompetanse.
Dersom en ikke har generell studiekompetanse kan en fremdeles delta og oppnå kvalifikasjonen Trener 2, men vil da ikke få 10 studiepoeng.


Søknadsfrist 15. februar 2022!

For mer informasjon og for å søke på studiet trykk her!


Spørsmål rettes til:
Gunnar Midtgaard
gunnar.midtgaard@nif.idrett.no


[Tilbake]

 Makeweb CMS