Bli med på Kule Jenter i NDF!

Er du aktiv i en av våre idretter? Har du lyst til å fremme din idrett i ditt miljø? Meld din interesse!


Foto: NDF - Arkivfoto fra 2019/2020

Hva tilbyr vi?

 • Et fantastisk nettverk i hele Norge
 • Tverrfaglig opplæring i alle idrettene til NDF
 • Idrettslederkurs
 • Skape en arena for mestring og trygghet som tillitsvalgt
 • Utdanning opp til trener- og instruktørnivå innen fridykking eller sportsdykking


Foto: NDF

Kule Jenter i NDF er gode forbilder som klubbledere, instruktører og/eller trenere i klubb eller i NDF sentralt. Prosjektet Kule Jenter er åpne for jenter i alderen 18-29 år, og på tvers av våre idretter – Fridykking/Apnea, Sportsdykking, Undervannsrugby, Undervannsjakt. Vi har begrenset med plasser og merk søknadsfristen 15. juli.


På årets kule jenter vil vi legge opp til opplegg for tillitsvalgte, CMAS M1 instruktører, CMAS M2 instruktører og Trener 1 fridykking. Disse løpene vil bli gjennomført på ulike områder, men med periodevis felles samlinger, aktiviteter og sosialt for å bygge kunnskap og nettverk.


Foto: NDF


Deltakerkrav for prosjektet:

 • Jente i alderen 18 – 29 år
 • Har eller ønsker å få en rolle som tillitsvalgt eller instruktør i klubb, eller i NDF sentralt.
 • Medlem av en NDF klubb


Ekstra deltakerkrav for de som vil bli sportsdykkerinstruktører – M1

 • CMAS P3 eller tilsvarende*
 • Min. 100 dykk i tørrdrakt


Ekstra deltakerkrav for de som vil bli sportsdykkerinstruktører – M2

 • CMAS M1 eller tilsvarende instruktørnivå
 • Minimum 10 sertifiseringer
 • Deltatt som hjelpeinstruktør på et P2 og/eller P3 kurs


Ekstra deltakerkrav for de som vil bli fridykkerinstruktører

 • CMAS T1 eller annen dykkebakgrunnFoto: NDF

Hovedkostnader ved deltagelse dekkes, til gjengjeld må du være med som tillitsvalgt, trener eller instruktør i ditt miljø etter avsluttet prosjekt. Det vil være 4 obligatoriske samlinger for instruktør og trenerkandidater, og 3 obligatoriske samlinger øvrige med følgende datoer:

Samling 1 – 30. september til 3. oktober 2021 – Stavanger (Alle)
Samling 2 – 6. til 7. november 2021 – Oslo (Alle)
Samling 3 – 3. til 6. februar 2022 – Stavanger (Alle)
Samling 4 – 10. til 13. mars 2022 – Stavanger (Trener og instruktørkandidater)
Jentetur / avslutning – Vår 2022 – Organiseres av deltagere underveis i prosjektet (Alle som vil)
*Vi tar et forbehold om samlinger og koronasituasjonen. Det kan komme endringer basert på smittesituasjonen.

Foto_Nora
Foto: NDF


Har du lyst til å delta, send søknad med informasjon om deg selv, medlemsklubb, klubb- og dykkeerfaring, og andre relevante opplysninger vi bør kjenne til. Vi ønsker opplysninger om dine sertifiseringsnivåer.   


Søknadsfrist: 15. juli. Alle får svar innen 10. august.


Søknad og/eller spørsmål rettes til Nora på 98 19 87 72 eller 
nora@nif.idrett.no

*NDF sentralt vil forsøke å tilrettelegge CMAS P3 kurs lokalt for de som ønsker å delta på instruktørløpet, og som tilfredsstiller kravet til antall dykk før samling nummer 3. Gi beskjed i søknaden dersom dette gjelder deg.

Foto_Nora

Foto_Arve_Gravningen

[Tilbake]

 Makeweb CMS