Rent Særforbund

Antidoping Norge har gjennomgått Norges Dykkeforbund sin handlingsplan for antidopingarbeid, og godkjent at NDF tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund.

Antidoping Norge har gjennomgått Norges Dykkeforbund sin handlingsplan for antidopingarbeid, og godkjent at NDF tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det skal ta høyde for idrettens egenart. 

Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. NDF er selv ansvarlig for å gjennomføre planen, og må kunne vurdere og dokumentere måloppnåelsen av fastsatte mål.  Makeweb CMS