Rent Idrettslag

Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. For klubber som har planer om å gjennomføre Rent Idrettslag vil vi anbefale å vente til ny utgave foreligger høsten 2018.


NB! For klubber som har planer om å gjennomføre Rent Idrettslag vil vi anbefale å vente til ny utgave foreligger høsten 2018.

Alle klubbene som har et konkurransetilbud innen undervannsrugby skal slutte seg til konseptet.

Rent Idrettslag kan gjennomføres på egen hånd gjennom en tre-trinns-prosess på rentidrettslag.no.

 Makeweb CMS