Bli medlemsklubb!

Ønsker klubben å bli medlem av Norges Dykkeforbund? Her ligger framgangsmåten.

Foto: Nils Aukan


Den eller de som vil starte en ny dykkeklubb, eller melde en eksisterende klubb inn i NDF, innkaller til et møte. Det gjøres vedtak om å stifte en klubb, det bestemmes navn på klubben og vedtas en lov. Det skal føres en protokoll fra dette møtet.

"Basis lovnorm for idrettslag" skal brukes som grunnlag for klubbens lov. Lovnormen er et minimum på hva alle idrettslag må ha i sin lov.


NIF har satt en nedre grense for 10 personer over 15 år for å danne et nytt idrettslag. Felles for alle medlemmer er at de må være registrert i et medlemsregister og at de må betale en kontingent. 


 

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS