Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.


Ansvarlig for politiattest i hver enkelt klubb

Styret i idrettslaget/dykkeklubben skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Det skal komme tydelig frem på hjemmesiden til klubben hvem dette er. 

Informasjonsside – detaljer om ordningen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har en informasjonsside med detaljert informasjon om ordningen. Makeweb CMS