Samordnet rapportering

Alle idrettslag/dykkeklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april hvert år. Rapporteringen skjer gjennom klubbadmin.no.


Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være per 31.desember året før.

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av medlemmene har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Det er viktig at de aktive medlemmene legges inn i rett kategori. Medlemmene skal registreres på Dykking, Fridykking, Undervannsrugby, Undervannsfoto eller Paraidrett.

Klubbene vil få informasjon i god tid før rapporteringen åpner.


 Makeweb CMS