Dykkeepisoder

Hvert år rammes dykkesporten av flere tragiske ulykker. Det er ofte vanskelig å peke på hva som gikk galt i disse tilfellene. Enda større er det antallet med nestenuhell og episoder som kunne fått et tragisk utfall. Dette er tilfeller hvor dykkerenhar greid å identifisere problemet eller reagert såpass tidlig på ubehag at utfallet endte godt. Episodene kan dreie seg fra alt til en harmløs maskestropp som røk, til mer alvorlige ting som luftkutt og dybderus.


For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet av de involverte.

Vi oppfordrer samtidig alle som har opplevd nestenuhell eller hatt små og store problemer under ett dykk, til å sende "rapport om uønsket hendelse".

Denne dokumentasjonen inneholder mye lærdom som kan komme andre dykkere til gode og vil være en viktig bidragsyter for å forebygge alvorlige ulykker.

 

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS