Episode 18-20

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


20. Dratt ned av strøm

Dykket forløp normalt med varierende strømforhold. Det var forholdsvis god sikt. Dybden varierte mellom 6-12 meter. Etter omtrent 15 minutter tiltar strømmen. Paret begynner oppstigning, avstanden mellom dem er rundt 8 meter. Dykkeren merket kraftig understrøm som drar ham ned og fyller luft i drakten, men er fremdeles på vei ned. Vedkommede fyller vesten idet han passerer 12-13 meter. Vesten blir fylt til overtrykksventilen blåser, men han er fremdeles på vei nedover. Dykkeren vurderer situasjonen som livstruende og dropper blybeltet. Han kom seg opp til overflaten og gjenvant kontrollen.

19. Dykketuren bar preg av dårlig organisering

To erfarne dykkere ble med på en dykketur. Turen var i regi av et dykkesenter. Her var det bare å hoppe om bord. Det var ingen synlige opptellinger av deltakerne. Det var heller ingen informasjon om hvor turen gikk. På dykkestedet gikk ankeret og båten ble liggende ved en grunne 150 meter fra land. Etter litt masing fikk deltagerne en oversikt over stedet, det var  24 meter ved ankeret og opp mot 35 meter ved styrbord side.

Kort tid etter oppankring gikk to par i sjøen. Det viste seg å være sterk strøm. Dykkerparene greide ikke å svømme frem til ankerkjettingen. Det ble kastet ut noen trosser som de brukte til å hale seg frem. Flere valgte å dykke her, mens andre avstod fra å gå i vannet. Luftboblene til det ene paret viste at de beveget seg lenger og lenger bak båten, og de i båten hadde ingen tro på at de ville greie å ta seg tilbake. Etter ca. 20 - 30 min kommer parene opp. Paret lengst bak kommer opp og forsvinner lenger og lenger fra båten. Det plasseres en person på styrhuset med ordre om å holde konstant utkikk til disse. Etter en stund så forsvinner de også for han. Samtidig er resten av dykkerne kommet opp og skipperen får gjort båten sjøklar. Paret som kom bort ble plukket opp omtrent 1 kilometer fra hvor båten lå.
 
Dykkingen var veldig dårlig organisert. De mest elementære tingene var borte. Det var ingen dykkeleder på turen eller under dykkingen. Det ble ikke ført felles dykkelogg med avtale om bunntider, dybder etc. Til tross for meget sterk strøm var der ingen overlatesikring.

18. Nytt utstyr - begrenset vannfølelse

En erfaren dykker (dykker 1) har med mindre erfaren dykker (dykker 2). Dykker 2 skal prøve nytt utstyr. Utstyret er nylig overhalt og virker å være i god stand. Etter å ha blitt fortrolig med utstyret på grunt vann, gir dykker 2 tegn til å gå dypere. Dykket går problemfritt i omtrent 25 minutter. Dybden er stort sett 10 meter, bortsett fra en kort tur ned på 20. Dykker 2 får problemer med luft i bena og får ikke tømt ut luft. Dykker 2 får kontakt med dykker 1 som hjelper til å holde dykker 2 nede og tømme luft ut. Dykker 2 opplever å få vann i munnen når han puster, og begynner umiddelbart å svømme oppover fra omtrent 13 meter. Blybeltet blir løsnet og holdes i hånden til dykker 2 bryter overflaten. Dykker 1 bryter overflaten rett etterpå. Dykket avbrytes og dykkerne svømmer til land, kontakt med AMK vurderes, men benyttes ikke.
 
Det er ikke funnet feil ved ventilen og den fungerte bra da den ble brukt i overflaten senere. Sannsynligvis satt ikke ventilen skikkelig i slik at det kom inn noe vann ved siden av munnstykket. Dykker 2 hadde reserveventil. Denne ble ikke brukt da hovedventilen tok inn vann, i tillegg var dykker 1 under 1 meter unna. Det ble ikke gitt tegn til luftkutt og alternative ventiler ble heller ikke forsøkt benyttet.

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS