Episode 28-29

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


29. Nesten truffet av båt

En gruppe dykkere var på dykketur med et dykkesenter på Sørlandet. Det ene av dykkeparet som gikk i vannet var enige om å se etter kamskjell. De hadde vært på ca. 30 meter.

Dykket ble vellykket gjennomført og de hadde 10 - 15 kamskjell. Kamskjellene var plassert i fangstnettet til den ene. Da de var ca. 50 meter fra dykkebåten, på 10 meters dyp, besluttet de å gå opp til sikkerhetsstopp på tre meter. De hadde sikkerhetsstopp i åpent hav grunnet at det ble for langt å svømme for å finne ankeret hvor båten lå. Etter tre minutter går de opp. Den ene dykkeren signaliserte til meddykker at det kunne være fare for båter i overflaten. Da de var ca. en meter fra overflaten hørte de at det kom en motorbåt mot dem. Det var ikke mulig å gå ned igjen. Idet den ene dykkeren brøt overflaten kom en 30 fots hurtigbåt imot. Den klarte så vidt å svinge unna. Båten som lå rett ved hadde dykkeflagg og dykkeleder som hoiet på båtføreren uten at han stoppet eller tok hensyn.


28. Lykta slutte å virke


Det var planlagt et nattdykk til 25 meter i 40 min. Etter omtrent 15 min. ble dykkerne enige om å avslutte dykket da de frøs og var slitne. Under oppstigning meter slukket den ene dykkerens lykt. Han svømte da bort til meddykker og signaliserte at de skulle holde sammen under videre oppstigning. Dykkeren hadde problem med å holde seg fast i meddykker, slippe ut luft fra drakt, vest og holde oppsyn med oppstigningshastigheten. Så fra ca. 15 meter fikk de en ukontrollert oppstigning.


Etter dykket følte den ene dykkeren seg uvel. På land ble det satt i gang oksygenterapi, og AMK ble kontaktet. Dykkerne ble ikke fraktet til trykkammer behandling, men AMK og dykkelegen var i beredskap. Etter to timer var formen bedre, og dagen etter var han i fin form. Dykkeren hadde da også kontakt med dykkelegen som fulgte opp saken.

Dykkeren som hadde symptomer fikk dykkeforbud i fire uker. Når de går igjennom dykkene som ble utført denne dagen, så ser en foruten den ukontrollerte oppstigningen at de hadde de planlagt det dypeste dykket til slutt. De hadde også blandet sammen PADI-tabellen og Norsk Standardtabell.

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS