Episode 40-42

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


42. Uvant utstyr

Dykker A, B og C skulle ha et rolig dykk. Dykker B og C er relativt uerfarne. Dykker A skulle ha sitt første dykk i Norge med tørrdrakt etter kurs i Australia. Avtalt dykkeplan var maks. 20 meter dybde inntil 40 min.

Omtrent 25 minutter ut i dykket merker dykker A at hun har vanskeligheter med å puste i andretrinnet og at hun puster inn noe vann. Hun prøver å få tak i backupventil, men får ikke dette til. Dykker A viser så tom-for-luft-tegn til dykker B som forsøker å gi henne sitt ventilsett. Dette tar noe tid da utstyret er relativt ukjent for dykker B. Dykker A tar ikke imot ventilen fra dykker B. Dykker B velger da å få dykker A til sikkerhet i overflaten.
Dykker B forsøker å fylle dykker A sin vest, men får ikke dette til. I etterkant sier dykker B at han ikke er sikker på om han har trykket på riktig knapp. Dykker B velger så å fylle sin egen BCD og ta med dykker A til overflaten. Dykker C følger situasjonen. På vei opp puster ikke dykker B tilstrekkelig mye, og føler at han har vel mye luft i lungene. Han begynner da å puste hurtig og problemet løser seg. I overflaten får heller ikke dykker B til å fylle dykker A sin BCD, men velger å sikre oppdrift ved å blåse denne opp manuelt.

Dykker A blir så trukket inn til land hvor vedkommende får oksygen, ullteppe og vann. Dykker B og C puster også oksygen.  Utstyret som ble benyttet av dykker A er tatt ut av bruk og vil ikke bli benyttet før det er blitt undersøkt av kyndig person.

I samråd med Haukeland valgte dykkerne å pakke sakene, reise hjemover og se an situasjonen mens de involverte fikk puste oksygen. 

41. Uvant utstyr

Dykkeren var til vanlig utstyrt med 2x10 liters-flasker. Da dette settet var tom for luft, ble en singel 15-liters flaske tatt i bruk. Denne hadde en påsatt treliters pony bottle.
Ved starten på dykket var vedkommende uoppmerksom og puttet ventilen som var tilkoblet pony bottlen i munnen.


Dette resulterte i at dykkeren gikk tom for luft etter omtrent 14 minutter. Vedkommende gikk da umiddelbart over på hovedventil som var lagt rundt halsen for backup. Dykkeren signaliserte "tomt for luft" til meddykker. Vedkommende skjønte ikke hva som hadde skjedd, og dykket ble avsluttet kontrollert.


40. Urene flasker

Dykker skulle ha eksamensdykk på kurs. Dykket ble foretatt sammen med tre andre elever.
Etter omtrent 15 minutter kom dykker og sikring opp og hadde en kort samtale. Eleven klaget over dårlig hals. Deretter gikk de ned igjen. Etter fem minutter etter kom eleven opp igjen og signaliserte problemer. Han satte kursen straks mot land, og ble hjulpet opp og av med utstyr. Eleven klaget over irritasjon i halsen og ekkel smak i luften. Ved inspeksjon av flaskene ble det oppdaget sterk oljelukt fra dem.

Kompressoren var nyoverhalt av serviceverksted. Det ble oppdaget at det ikke var fjernet en transportsikring på filterpatronen. Dette gjorde at luften ble ført urenset til flaskene.
Eleven ble gitt oksygen i 10 min. Eleven uttrykte at det var nok og at han følte seg bra. De andre elevene opplevde luften som ekkel. Sikringsdykker brukte luft fra egen kompressor.

Eleven dykket to dager senere og har dykket et titalls dykk i den etterfølgende måneden. På bakgrunn av reaksjonsform og hvordan eleven løste problemene på ble dykket godkjent og sertifikat tildelt.

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS