Episode 53 - 57

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


57. Løs draktslange

To par går i vannet. Par 1 har sitt siste dykk på grunnkurset. Par 2 består av instruktør og dykker med oppfriskingsdykk etter et par års pause grunnet astma.

 

Det blir foretatt nedstigning til omtrent 12 meter. OK- signal blir gitt på bunnen og under dykket. Etter 12-13 minutter signaliserer dykkeren som er nede på oppfriskingsdykk at noe er galt, og gir tegn til å gå opp. Buddy signaliserer at dette er forstått, men misforstår dette med ok-signal.Dykkeren gir ok-signal til båten i overflaten, men mister etter hvert oppdriften. Årsaken er at draktslangen har løsna. Nå har de andre dykkerne kommet opp, og buddy legger på svøm da det er tydelig at det er et problem å holde seg flytende.

Buddy og båt ankommer, og oppdrift blir sikra. Om bord i båten gjør astmamedisin at formen raskt bedrer seg. Dykkeren takker nei til oksygen. Dykkeren sier i ettertid at det begynte å svartne for han, og at han har problemer med å huske detaljer fra hendelsen.

 

56. Defekt utventil

Dykkerne foretok nedstigning i fritt vann ned til 22 meter. Dykket forløp som vanlig, men den ene dykkeren hadde problemer med å styre oppdrift ved oppstigning. Utventilen på drakten viser seg å være defekt.

 

Dykkeren opplever tap av følelser i legger og lår, og blir gitt oksygen om bord i båt. 113 blir ringt fra båten, og ambulanse venter i havna. Dykkeren blir kjørt til Kristiansand sykehus. Underveis til sykehuset forsvinner symptomene. Vedkommende blir utskrevet etter å ha blitt undersøkt på akuttmottaket.


55. Mista blybeltet

Etter endt strømdykk var både dykker A og Dykker B kommet seg forsvarlig opp til overflaten, og båt kom til. For å komme opp i båten måtte dykkerne ta av alt tungt utstyr, inkludert blybelte og rigg.

Grunnet strøm i overflaten måtte dykkerne holde seg fast i et tau festet på utsiden av båten samtidig som utstyret ble tatt av. Dykker B fikk problemer da blybelte skulle tas av. Vedkommende tok tak i feil enden av beltet uten spenne, for deretter å glippe hele beltet ned i strømmen.


54. Gikk tom for luft

 

Den ene dykkeren i paret måtte droppe blyet på sikkerhetsstopp da det var tomt for luft.


Dykkeren peker i ettertid på uforsiktighet, og skal være mer oppmerksom i framtida.


53. Trengte luft

 

Var fokusert på fangst – glemte luftforbruk.


Dykker A/B har mange dykk sammen. De la dykkebåten ved en brygge og gikk ut fra båten. Ingen av de hadde dykket der før, men dykker A visste det var en god fiskeplass. Dykker A tok derfor med fangstutstyr (slynge m/kniv og nett). De begynte med største dyp og gikk sakte grunnere mens de svømte langs land. Etter 25 minutter snudde de.

Et godt stykke på tilbakeveien fant de en sprekk med flere fisk. Dykker A begynte sankingen. Dykker B ga arbeidslys og lå litt over. Da dykker A var fornøyd svømte de videre, dykker B foran A. Dykker B kikket bakover, men fant ikke dykker A. Dykker B gikk litt opp for å få bedre oversikt. Dykker A kom like etter nedenfra, han hadde mistet slynga. Han kom med en fisk i hånda og lykta i den andre. De ble enige om å svømme videre, og var da på omtrent 12 meter.


Rett etter dette signaliserte dykker A at han trengte luft, fremdeles med en fisk i hånda. Dykker B donerte langslange. Dykker A prøvde å få fisken i fangsnettet. Resultatet av dette ble at han endte på ryggsiden til dykker B med for mye luft i utstyret. Dykker A begynte da en ukontrollert oppstigning med dykker B på slep etter førstetrinnet. De brøt overflaten omtrent 30 meter fra båten. Begge var OK, og overflatesvømte til båten.

Dykkerne skiftet og gjennomgikk hendelsen. Dykker A konkluderte med at han var så fokusert på fangst at han glemte luftforbruk og oppdriftskontroll. De involverte mener selv de bør trene på kontollert oppstigning med luftdeling og spørre den andre dykkeren om disponibel luftmengde hvis man mistenker at det nærmer seg slutten.

 

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS