Styrekurs

Å være styremedlem i et idrettslag/dykkeklubb er en viktig og utfordrende oppgave. Vi vil anbefale alle styremedlemmer til å gjennomføre kurset "Innføring i styrearbeid for idrettslag".

Kanskje er det en god ide å ta dette kurset i felleskap på første styresamling?


I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i dykkeklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset. Makeweb CMS