Dykketinget – utsettes på ubestemt tid!

Dykketinget var planlagt avholdt 25. – 26. april 2020 i Tromsø, men forbundsstyret gjennomførte i kveld et styremøte og fattet vedtak om at Dykketinget utsettes på ubestemt tid.


På bakgrunn av koronasituasjonen har forbundsstyret fattet vedtak om at Dykketinget 2020 er utsatt på ubestemt tid. Å utsette et forbundsting er en prosess som krever sentrale vurderinger og vedtak i tråd med føringer fra NIF og norske helsemyndigheter. Vi og andre særforbund i samme situasjon, har fulgt situasjonen tett og vært i løpende dialog med hotellet og kommuneoverlegen i Tromsø om hva som er forsvarlig. 


Vi tar kontakt med klubber og delegater som er påmeldt til Dykketinget.


Forbundsstyret håper koronasituasjonen stabiliserer seg og at vi får anledning til å gjennomføre Dykketinget høsten 2020. Ved ny innkalling til Dykketinget vil det være nye frister for påmelding / fullmaktskjema, innsending av forslag, utsending av materiell osv i henhold til frister i NDFs lov. En innkalling vil legges ut minimum 3 måneder før Dykketinget 2020 avholdes. 


Vi vil komme tilbake med informasjon om hva som skjer med Dykketinget.

Reise til Dykketinget
Husk å avbestille SAS sportbillettene. Vi anbefaler at du tar kontakt med SAS på telefon / chat for hjelp slik at du får tilbake hele utlegget. I koronasituasjonen har de automatisert en del av svarene i systemene så vi anbefaler at du ikke aksepterer tilgodelappen, men tar kontakt med SAS for å få refundert hele beløpet. https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsbillett/


Har du flybilletter som i utgangspunktet ikke er refunderbare? Et godt tips er å ta i mot tilgodelapp eller utsett flyreisen noen måneder frem i tid. Det er viktig å lese informasjonen som flyselskapene sender ut. Det er mer fleksible løsninger i alle billettklasser enn normalt. For de av dere som reiser fra flyplasser som stenges får dere etter hva vi kjenner igjen tilbake hele kostnaden ved å ta kontakt med flyselskapet. 

Taper dere fortsatt penger? Spar på kvitteringer og dokumentasjon slik at kostnadene kan meldes inn når regjeringen forhåpentligvis kommer med nye "krisepakker". Forskriften til den første krisepakken fra Kulturdepartementet som skal gå til avlyste arrangementer i mars og april vil presenteres innen kort tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hva klubbene kan søke på.     

Kartlegging av kostnader og tapte inntekter
Vi minner igjen om at tapte kostnader (og tapte inntekter) bør registreres i kartleggingsløsningen til Idrettsforbundet. Vi håper alle dykkeklubber registrerer sine tapte kostnader og eventuelt inntekter som uteblir. I denne løsningen kan også tapte kostnader til Dykketinget legges inn.  
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/


[Tilbake]

 Makeweb CMS