EM i Undervannsrugby til Norge

Norges Dykkeforbund har fått tildelt Europa Mesterskap i undervannsrugby i 2021 som vil bli arrangert i Stavanger 21. – 26. juni 2021.


Kulturdepartementet har tildelt kr 800.000, - som en del av en prøveordning for internasjonale mesterskap i små idretter. Takket være denne støtten vil Norges Dykkeforbund arrangere et mesterskap med svært høyt nivå av profesjonalitet. Mer om ordningen kan du lese om her : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kunngjoring-av-proveordning-for-arrangementsstotte/id2673779/


Dette vil bli et arrangement med tverrfaglig dugnadsånd hvor flere klubber vil delta i organiseringen. Det er flott å få med sportsdykkere fra Stavanger Dykkerklubb, fridykkere fra Kongsberg Dykkerklubb og undervannsrugbyspillere fra Stavanger Undervannsgruppe som frivillige. Sammen skal vi arrangere det beste Europa Mesterskapet undervannsrugby har sett.


Vi ser frem til å arrangere dette mesterskapet med idrettsglede og tverrfaglig dugnadsånd.

[Tilbake]

 Makeweb CMS