Dykkerhuset leverer kursutstyr til Norges Dykkeforbund!

Det er blitt gjennomført en god og ryddig prosess rundt innkjøp av utstyr til kurs, og ved fristens utløp sto vi med seks gode tilbud fra aktører i dykkebransjen. (Arkivfoto: Rune E. Haldorsen)


Tidligere publisert informasjon - https://ndf.no/Forside/Oppdatering-tilbudsforesporsel-pa-dykkerutstyr


Arbeidsgruppen fikk tilsendt anonymiserte skjemaer fra administrasjonen, og vurderte tilbudene opp mot de vedtatte vurderingskriteriene:

  • Kvalitet 50%
  • Pris 30%
  • Garantiperiode, rutiner for etter håndtering og service 10%
  • Organisasjonens økonomiske og faglige kapasitet 10%


Arbeidsgruppa gjennomførte flere møter og behandlet tilbudene, og sendte et anonymisert vurderingsskjema over til forbundsstyret som ble behandlet på FS-møte 4-21, 1.-2. mai. Forbundsstyret fikk en redegjørelse om prosessen i arbeidsgruppa, gjennomgang av anonymisert vurderingsskjemaet og behandlet deretter saken. Styret vedtok å følge innstillingen fra arbeidsgruppa, og det var først etter at styret hadde vedtatt innstillingen at det ble opplyst hvilke aktører som har levert tilbud.  Etter vår vurdering var det jevnt mellom de beste tilbudene basert på kriteriene med unntak av pris. Tilbudet fra Dykkerhuset var lavere 
enn de øvrige tilbyderne, og dette ble den avgjørende faktoren for valget.Vi er godt fornøyde med tilbudet fra Dykkerhuset i Moss og ser fram til videre samarbeid. Prosessen med innkjøp av utstyr fortsetter, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har noe nytt å informere om.

Kontaktperson

Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS