Fantastisk innsats for miljøet i 2020

Totalt har 46 medlemsklubber gjennomført frivillige ryddeaksjoner i hele landet, og tatt opp 127 tonn med marint avfall. 

(Foto: Havhesten Undervannsklubb, David Gutteridge)

Det er lagt ned en imponerende innsats med opprydning av marin forsøpling, rapportering av spøkelsesredskaper og godt samarbeid på tvers av klubber. Vi er stolte av det dere i klubbene har fått til i 2020, og alle aksjoner som vi har observert er i henhold til vedtatte koronavettregler, og innenfor trygge og gode rammer. Sikkerhet og godeopplevelser er en gjenganger i alle aksjoner med god dekning i media gjennom året. Tusen takk for innsatsen i 2020!  (Foto: Hemne Dykkeklubb)

Et utfordrende år / COVID-19
I et utfordrende har våre medlemsklubber lagt ned en større innsats, rapportert mer avfall og arrangert flere frivillige ryddeaksjoner enn tidligere. Året startet positivt, men den 12. mars stoppet all aktivitet og det ble et par måneder uten dykking. En del av klubbene tok da ansvar og startet med rydding på land. I løpet av høsten har en rekke klubber i hele landet deltatt i aksjoner knyttet til tv-aksjonen i samarbeid med NRK / WWF.  

Tallene for perioden 1. januar -1. desember 2020 er klare

Det er 2531 frivillige i 46 klubber som har lagt ned 10753 timer. Disse har ryddet imponerende  127 780 kg med marint avfall. I tillegg til dette er det rapportert inn over 2000 spøkelsesredskaper som i år ikke har vært finansiert av Miljødirektoratet. Rapportene fra spøkelsesredskapene sendes til Havforskningsinstituttet for innsamling av data gjennom appen «Fritidsfiske». Enkelte av klubben har fått kommunal støtte som har bidratt til at aktivitetsnivået kan holdes oppe.  

Last ned nyeste versjon av fritidsfiske - https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap


Oppsummert - statistikk
    
  • Antall frivillige: 2531 personer
  • Antall kg: 127780
  • Antall dugnadstimer: 10753
  • Antall aksjoner 173
  • Antall rapporterte spøkelsesredskaper: ca 2000


Tallene er basert på det hver enkelt klubb har rapportert inn til Norges Dykkeforbund, og rapportene er også lagt inn i ryddeportalen -
https://ryddenorge.no/. Det er i tillegg satt opp flere aksjoner i desember som vi ennå ikke har helt oversikt over, så her er det dugnader gjennom hele året.(Foto: Fredrikstad Sportsdykkere - Teine med levende og døde dyr.)


Finansiering i 2020
Vi må rette en stor takk til Handelens Miljøfond som bidro med 750 000kr øremerket til innkjøp av fangsnett, løfteallonger og annet ryddeutstyr. Dette utstyret deles ut gratis til våre medlemsklubber.

https://ndf.no/?menuid=261


Sparebankstiftelsen DNB er inne i sitt siste år under nåværende prosjekt som foreløpig har vart i fem år. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB gis til klubber i form av innkjøp av rydde- og aktivitetsutstyr. Takk til Sparebankstiftelsen DNB som har vært med på å utvikle utstyret i klubbene via nasjonaltildeling, men også de lokale tildelingene.
(Foto: Frøya Sportsdykkerklubb)


I oktober 2020 vedtok Dykketinget at det skulle settes av 1,3 millioner kroner til gavefordelingen i 2020. De resterende midlene går til utsendelse av utstyr, markedsutstyr og innkjøp av fire tilhengere med sportsdykkerutstyr som skal brukes til å skape mer aktivitet i flere klubber.


Prinsippene for fordelingen av gavetildelingen ble gjort på FS-møte 8-20 den 20. – 22. november 2020. Administrasjonen lager oppsettet, kontrollerer og sørger for utbetaling den 22. desember.   


Av totalt 1,3 millioner er det satt av 416 000kr i aksjonspenger som et grunntilskudd der den første aksjonen gir 7500kr og aksjon 2+ gir 10 000kr. Av gjenstående midler er 80% (707200 kr) fordelt på antall frivillige og 20% (176800) på vekstmedlemmer i klubb. Gavepengene utbetales direkte til klubbens konto den 22. desember 2020.

Aksjoner: 173
Frivillige: 2531
Vekstmedlemmer: 440  


(Foto: Bodø Sportsdykkerklubb)

Klubbene får egen støtte
Det er gledelig å se at en rekke klubber får egen støtte til frivillige ryddeaksjoner under vann, og mange av klubbene får støtte fra egne kommuner og fylkeskommuner til å dekke utgifter til ryddeaksjoner. Sjekk ut med egen kommune hva de kan dekke av kostnader klubben har i forbindelse med frivillige ryddeaksjoner under vann.(Foto: Geir Eliassen, Arendal Undervannsklubb)


Hva med 2021?

Vi i NDF sentralt skal fortsette å jobbe med å sende søknader slik at vi kan få gode frivillige aksjoner i hele landet også i året som kommer. Vi håper våre samarbeidspartnere fra de siste årene blir med i 2021, og håper på en fortsatt god aktivitet for renere strand- og badesteder. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har svar på våre søknader.

Nok en gang, tusen takk for innsatsen i 2020!


Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271(Foto: Steinar Monsen, Søgne Dykkerklubb)


(Foto: Geir Eliassen, Arendal Undervannsklubb)

[Tilbake]

 Makeweb CMS