Innspill til NDFs valgkomite

NDFs valgkomité ønsker innspill til nytt forbundsstyre og for andre komitéer og utvalg for perioden 2020 - 2022.


Valgene gjennomføres på Dykketinget 25. - 26. april i Tromsø og Valgkomiteens innstilling offentliggjøres på ndf.no seinest 11. april sammen med øvrige sakspapirer.  

Forbundsstyret for inneværende periode finner dere her.


Valgkomiteen skal innstille personer til følgende verv:

  • Forbundsstyre: President, Visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Kontrollutvalg*: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemme
  • Lovkomite: Leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

*Kontrollkomiteen skifter navn til Kontrollutvalg iht. NIFs lov etter vedtak på Idrettstinget 2019.


Har klubbene kandidater, eller vet dere om noen som kunne gjøre en god jobb i disse vervene? Da vil vi svært gjerne høre fra dere! 


Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt blant komiteens fem medlemmer. 

Jan Bjørgo (Bergen Dykkeklubb) - 40853340 - jan.bjorgo@gmail.com

Tor Oppegård (Drøbak Undervannsklubb) - 90897535 - to@joco.no

Anne Brit Strupstad (Røyken Sportsdykkerklubb) - 91139331 - astrupstad@gmail.com

Konstanse Karlsen (Tromsø Undervannsklubb) - 45459938 - konstanse-karlsen@hotmail.com

Børge A. Høyvik (Bodø Sportsdykkerklubb) - 41206967 - klubbvika@me.com Vennlig hilsen
Jan Bjørgo
Leder valgkomitén

[Tilbake]

 Makeweb CMS