Første forbundsstyremøte i 2021

Forbundsstyret samles et sted på Østlandet helgen 5. – 7. februar for å gjennomføre FS-møte 1-21, men vi planlegger med en alternativ plan hvis koronasituasjonen hindrer oss i å møtes fysisk.Forbundsstyret har en ambisiøs og god agenda til kommende FS-møte. Opprinnelig skulle FS-møte 1-21 vært avholdt 30. – 31. januar, men pga COVID-19 ble møtet flyttet en uke. 

Planlagt saksliste er:

 • Habilitetsgjennomgang
 • Rikets tilstand – en orientering om situasjonen fra administrasjonen sin side.
 • Presidentskapets hjørne – møtevirksomhet siden forrige møte.
 • Organisasjonsnormer – hvordan skal vi opptre i NDF sentralt.    
 • Møteplan høsten 2021 – forslag til møteplan høsten 2021.
 • Regnskapsrapport pr.31.12.2021
 • Teamkontrakt – Spilleregler og samarbeid i forbundsstyret.
 • Retningslinjer for tildeling av hederstegn – oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Ledermøte 2021 – gjennomgang og planlegning av ledermøte 2021.
 • Styrk CMAS og etabler Skolesupport - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Klubbsupport - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Spørreundersøkelse  - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Utvalgsstruktur og mandat - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Norsk Dykking vil 20 – 24 - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Ny hjemmeside
 • NDF dykker- og instruktørstandard – gjennomgang, status og forbedring.
 • COVID-19 – Status og forslag om videreføring av tiltak.
 • Innkjøp av utstyr for økt rekruttering - oppfølging av vedtak fra dykketinget 2020.
 • Orienterings- og informasjonsaker 
  • H. M Kongens pokal2021
  • EM i undervannsrugby 2021
  • Idrettens hus 2024
  • Digitalisering i Norsk idrett
  • Digitale regionsmøter

Etter vedtatt møteplan vil neste møte avholdes 27. - 28. mars 2021. 


Vi har lagt ut komplett sakliste til FS-møte 1/21
her

Protokoller fra FS-møter finnes her

Møteplan inkludert tidspunkt og sakliste til møtene finnes her
(Denne siden er under bearbeidelse) 


Kontaktperson

Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271

[Tilbake]

 Makeweb CMS