Første runde NM i undervannsfoto

Også i 2018 blir finalen i Norgesmesterskapet i UV-foto lagt til Stavanger. Finalen blir en del av den nye "NM-veka"- et konsept som samler mange norgesmesterskap i Stavangerregionen samtidig. Finaledagene blir derfor i år uke 33. Foto: Ingrid T. Ølberg.


Først skal vi gjennom første runde der de femten beste fra første runde går videre til finale og kamp om kongepokalen!

Alt som kreves for å delta er gyldig dykkesertifikat, minimum CMAS** eller tilsvarende, konkurranselisens og medlemskap i en NDF-klubb. 

De 15 beste videre
Alle som sender inn bilder til kvalifiseringen blir rangert som deltagere i NM 2018. De femten beste i kvalifiseringen går til finale. De som ikke blir kvalifiserte, eller som velger å ikke delta i finalerunden, rangeres etter dem som deltar i finalerunden.. 

Det opereres med venteliste fra nummer 16 i kvalifiseringen. Første runde er gratis for deltagerne, men vi krever at det løses konkurranselisens. Lisenskrav blir tilsendt per e-post etter påmelding til kvalifiseringsrunden.

De som betalte lisens i 2017 har allerede fått tilsendt krav.

Denne lisensen er også en forsikring under trening og aktivitet for dykkeren. Mer informasjon om dette ligger på ndf.no.

Viktige datoer
Konkurransen åpnes: 15. april
Konkurransen stenges: 15. mai
Resultatet presenteres: Ca. 1. juni. 

To klasser
Makro: Lengste bildeside skal være maksimalt 25 cm i fokalplanet.Vidvinkel: Lengste bildeside skal være minimum 25 cm i fokalplanet.

Hver fotograf skal delta med tre bilder i hver klasse. Bildene skal for 2018-konkurransene være tatt i årene 2016-2018. 

Bilder som tidligere er premiert i NM, Nordisk mesterskap eller i annen internasjonal CMAS-konkurranse kan ikke delta.

Regelverk NM

Deltakelse
Innlevering av bilder skjer via e-post eller fildelingsverktøy.

Filformat .jpg, lengste side er eksakt 2400px, fargerom sRGB.Bildene merkes med filnavn…(Klasse2017-runde1-bildenr-etternavn.jpg)Makro: M2018-01-001-xxxx.jpgVidvinkel: V2018-01-001-xxxx.jpgEXIF som angir opptaksdato må legges inn / beholdes fra kamera.

Bilder sendes: torkel.ronningen@nif.idrett.no

Alle fotografer vil få beskjed om at bilder er mottatt.

Retningslinjer for konkurranseledelse: Innleverte bilder skal kontrolleres om de bryter reglene. Fotografen varsles om ved eksklusjon. Begrunnelse gis, men kan ikke påklages. De norske konkurransereglene tilstrebes å være like som nordiske og internasjonale regler. 

Kontaktperson NDF:
Torkel Rønningen
torkel.ronningen@nif.idrett.no
21 02 97 43


[Tilbake]

 Makeweb CMS