Frivillige ryddeaksjoner 2022


Vi går inn i det syvende året på rad med imponerende dugnader under vann som tilrettelegges av Norges Dykkeforbund. 


Ryddeaksjonene meldes inn i Rydde Norge og spøkelsesredskaper rapporteres i den nyeste versjonen 1.2.6.20 av appen «Fritidsfiske» for å få dekket kostnadene.


Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en gave på 10 millioner kroner som fordeles over perioden 2022 til 2024. Handelens Miljøfond støtter oss i år med 650 000 kroner for å dekke kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper.


Klikk her for å bestille banner med din klubb sitt navn.


Ryddeaksjon på 1 - 2 - 3

1. Hvem kan gjennomføre en aksjon?

Alle kan! En ryddedugnad kan arrangeres av store og små klubber.

Trenger dere utstyr? Klikk her for å bestille utstyr gratis.


2. Slik melder man inn marint avfall:

I Rydde Norge melder man inn alt av marint avfall: 

https://ryddenorge.no/


I appen «Fritidsfiske» melder man inn spøkelsesredskaper: 

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap


Det er viktig at man melder inn dugnadene og tilknytter dem til Norges Dykkeforbund i ryddenorge.no og i nyeste versjon 1.2.6.20 av appen «Fritidsfiske» slik at klubbene får dekket kostnadene.


3. Synliggjør den gode innsatsen:

Tips lokalavisa! Post i sosiale medier! Bruk disse taggene for å nå frem: 

@norgesdykkeforbund

@sparebankstiftelsendnb

@miljofondet

@miljodirektoratet

@marfosenteret

#ndfrydderFoto: Mandal Dykkerklubb


Slik kvitter du deg med avfallet: Ta kontakt med din lokale avfallstasjon eller med for eksempel Ragn-Sells. Vi venter på informasjon om refusjonsordningen for avfall i 2022.


Utbetaling av tilskudd: Norges Dykkeforbund får en rapport fra ryddenorge.no og appen «Fritidsfiske» innen 1. desember. Størrelsen på utbetalingene baserer seg på det som er rapportert inn.


For eksempel i 2021: En klubb får utbetalt 10.000 kr for 2+ aksjoner, samt 400 kroner per frivillige som har deltatt. Klubben får også utbetalt 400 kroner for store spøkelseredskaper og 200 kroner for små.


Her kan du lese om den fantastiske innsatsen i fjor: https://ndf.no/Imponerende-dugnad-for-miljoet-i-2021Foto: Sola Undervannsjakt og Fridykkerklubb


Konkurranse: Årets Ryddeklubb

Alle som gjennomfører en ryddeaksjon er med i trekningen om å bli Årets Ryddeklubb.


  • En ryddeaksjon = 1 lodd
  • To ryddeaksjoner eller mer = 2 lodd


Det er max. to lodd per klubb.


Premie: 10.000 kroner til den klubben som blir trukket ut som Årets Ryddeklubb.Foto: Drøbak Undervannsklubb


Har dere gode innspill eller spørsmål?

Vi setter stor pris på om dere tar kontakt med vår nye prosjektleder i marin forsøpling, Margret Stray-Pedersen, dersom dere har gode innspill. Inviter meg gjerne på besøk :-) Kontaktinformasjon: margret.stray@nif.idrett.no og 920 777 38.


Er du klubbens kontaktperson på ryddeaksjoner? Skriv deg inn i skjemaet her.


Sammen bidrar vi til rehabiliteringen av marint liv og et renere miljø på attraktive friluftsområder og dykkesteder!

[Tilbake]

 Makeweb CMS