Høringsutkast - Norsk Dykking Vil 2020 - 2024

Norsk Dykking vil skal/kan benyttes av hele organisasjonen og er mål og tiltak for lokal og sentral aktivitet. Vi ønsker innspill og forslag til høringsutkastet og håper alle vil ta del i dette arbeidet.Link til Høringsutkast - Norsk Dykking Vil 2020 - 2024


  • Hva tenker du om hovedmålet?
  • Hva tenker du om tiltakene innenfor delområdene Klubben – Samfunn – Konkurranse – Livslang aktivitet (disse områdene har erstattet de 12 områdene i forrige plan).

(Se kun på innholdet - Språkvask og formatering med mer gjøres etter 15. mars)


Norsk Dykking vil er laget av medlemmer for medlemmer i Norges Dykkeforbund. Det er også interessant å vite hva DU synes er det viktigste Norsk Dykking skal jobbe med de neste årene. Vi oppfordrer alle til å melde inn de 3 viktigste områdene/tiltakene i 20 – 24.


Høringsutkastet er basert på følgende

  • Gruppearbeid under ledermøtet 2019 (ca 60 stykker)
  • 12 regionsmøter i 2020 (197 medlemmer fordelt på 55 klubber)
  • I tillegg har vi sett på Idretten skal og vil som er Norsk Idretts overordnede dokumenter

En arbeidsgruppe bestående av administrasjonen (Stian Olsen, Nora Menous-Moland, Gunnar Midtgaard), FS og klubbmedlemmer (Gry Henriksen, Marius Bunæs) og klubbmedlemmer (Elisabeth Tønnessen, Lars Einar Hollund, Gunnar Horn) har jobbet fram Norsk Dykking vil basert på innspill på møtene over. Gruppa er ledet av veileder fra Norges Idrettsforbund v/Torkell Seppolla.

 

Frist for innspill: 10. mars 2020 og sendes til dykking@nif.idrett.no (Ingen innspill er for små eller for store)


Veien videre

  • Forbundsstyret vedtar endelig forslag til Norsk Dykking vil - 14.-15. mars 2020
  • Dokumentet vaskes, formateres og gjøres enkelt og fint.
  • Forslaget sendes ut sammen med øvrige sakspapirer seinest 11. april
  • Dykketinget vedtar Norsk Dykking vil på Dykketinget 25. – 26. april 2020. 


Dykketinget 2020

Minner om at all informasjon legges ut på ndf.no - https://ndf.no/Invitasjon-til-Dykketinget-2020

Trykk her for påmelding – Frist for påmelding er 14. mars. Husk at også fullmaktsskjema må sendes inn. 

 

Vi håper på gode forslag og innspill til Norsk Dykking vil og at din klubb er representert på Dykketinget 2020 i Tromsø. Husk at reisefordeling praktiseres. 
[Tilbake]

 Makeweb CMS