Husk fristen for rapportering av voksenopplæringskurs 7. januar

Fristen for å rapportere om fjorårets kurs nærmer seg. Har dere ikke rapportert enda, gjør det nå innen 7. januar. Vi anbefaler alle og også rapportere om kommende kurs forløpende gjennom året. 
Klubber som har gjennomført kursvirksomhet rettet mot voksne har krav på tilskudd i form av Voksenopplæringsmidler (VO-midler). Det er derfor viktig at klubber husker å registrere kursene som ble gjennomført i 2021, dersom det ikke allerede er blitt gjort. 


Klubbene kan søke om tilskudd på for eksempel intruktørkurs, trener- og hjelpeintruktørkurs og båtførerkurs for å nevne noe.


Unntak i koronatiden

Frem til 30. juni 2022 vil heldigitale kurs på 4 timer eller lengre være godkjent for støtte. Det presiserte Kulturdepartementet i en kunngjøring 15. november i fjor. 


Det betyr at: 

  • Kursarrangører vil få voksenopplæringsmidler (VO-midler) for kurs som gjennomføres med elektronisk kommunikasjon, forutsatt at deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med kurslærer. Digitale kurs kan gjennomføres f. eks via Teams.
  • Et kurs må vare i 4 timer eller lenger for å utlse VO-midler. Dette gjelder for både fysiske og digitale kurs.
  • KUD oppfordrer studieforbundene til å arrangere kurs med fysiske samlinger der det er praktisk mulig å planlegge innenfor de til enhver tid nasjonale og lokale smittevernregler og anbefalinger.


Les mer om ytterligere kriterier og informasjon om registrering av kurs her


Slik får kursarrangør utbetalt VO-midler

På Idrettforbundets nettsider står det at for å få utbetalt VO-midler for inneværende år, må kursarrangør ha registrert og fått godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen primo januar påfølgende år.


Avholdte kurs skal låses i IdrettsKurs. Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset blir loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt.


Inne på IdrettsKurs ligger NIF sine forhåndslagde kursmaler for ulike kurs, som kan benyttes for registrering. 


Lurer du på om klubben din kan søke om tilskudd? Ta kontakt med administrasjonen.


Kontaktperson:

Stian Olsen Kaiander

Generalsekretær

stian.olsen@nif.idrett.no 

92207271[Tilbake]

 Makeweb CMS