Se opp! Jentene er i gang!

Elleve unge, motiverte, kunnskapsrike og KULE Jenter har store ambisjoner og har allerede begynt å påvirke dykkemiljøene positivt!
Les mer »

Høringsutkast - Norsk Dykking Vil 2020 - 2024

Norsk Dykking vil skal/kan benyttes av hele organisasjonen og er mål og tiltak for lokal og sentral aktivitet. Vi ønsker innspill og forslag til høringsutkastet og håper alle vil ta del i dette arbeidet.
Les mer »

27 geléballer observert mellom 2001-2017

Husker du innslagene om de mystiske, store geléballene som var i media i fjor sommer? Norske forskningsmiljøer har fremdeles bruk for dykkeres hjelp til å samle informasjon om det som sannsynligvis er eggmassen til blekksprut.
Les mer »

Kunnskap om lokalt biologisk mangfold

Utvalg i marinbiologi ønsker å tilrettelegge for at klubber kan overvåke biologisk mangfold på en eller flere av de lokaliteter det dykkes ofte på. Opplegget baserer seg på at det er gjennomført et emnekurs i marinbiologi.
Les mer »

"Vanlige arter" på Rødlista

Da Artsdatabanken lanserte den nye rødlista i desember 2006 var marine arter vurdert i rødlistesammenheng for første gang i Norge.
Les mer »

Marine arter på Rødlista

I desember 2006 presenterte Artsdatabanken den nye norske rødlista. Rødliste over norske arter har vært laget tidligere, men denne gangen var det flere nye elementer som gjorde arbeidet unikt. Blant annet var det gjort en vurdering av marine arter. Det er første gang arter fra det marine miljøet er inkludert i vurderinger for rødlisting i Norge.
Les mer »

 Makeweb CMS