E-læringskurs kretsdommer

En person som ønsker å bli dommer må ta kontakt med dommeransvarlig i NDF eller en av dommerinstruktørene. Vedkommende skal gjennomføre NDFs E-læringskurs. Kurset er er åpent for alle. 


Selvstudium

Dommeraspiranten må lese grundig gjennom de norske reglene. Det er også utarbeidet en dommerhåndbok som aspiranten må sette seg godt inn i.
 
Teoretisk test
Når aspiranten føler seg klar skal hun gjennomføre en e-læringskurs. Kurset består av 60 spørsmål fra hele pensum. Testen må bestås.


Klasseromsundervisning

Undervisningen gjennomføres av en dommerinstruktør på en dag. Den vil bli gjennomført med ujevne mellomrom i forskjellige deler av landet. Hovedfokus på kurset er den praktiske utførelsen av dømming, ansvar i forhold til sikkerhet og vurdering av ulike spillsituasjoner. 


Praktisk dømming
Dommeraspiranten skal gjennomføre 6 godkjente dømminger med fadder i offisielle NDF kamper for å bli vurdert som kretsdommer. En fadder er en erfaren dommer. Kampene registreres og evalueres igjennom E-læringskurset.

Det er aspirantens ansvar å finne en kvalifisert fadder til hver av kampene. Dommeraspiranten må være i kontakt med dommeransvarlig på de aktuelle turneringene for å få råd, innspill og bistand. 
 
Etter at dommeraspiranten har dømt seks kamper med fadder vil dommerinstruktør gjennomgå resultatene fra dommerstigen og, om alt er ok, utstede et kretsdommersertifikat. 
 
Når man har blitt en erfaren og anerkjent kretsdommer kan man utvikle seg videre til å bli NDF dommer og internasjonal dommer. Dette er en individuelt tilpasset plan som utarbeides i tett samarbeid med erfarne NDF dommere og dommeransvarlig i NDF.  
 
Om du har spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt!

bjarte_lyssand@hotmail.com


 Makeweb CMS