Imponerende miljøinnsats i 2018

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB har NDF i tre år drevet det vi tror er verdens største organiserte ryddeaksjon under vann. 

Foto: Fredrik Myhre


Imponerende miljøinnsats fra norske fritidsdykkere i 2018

- Hvert år bidrar våre medlemmer med å hente ut store mengder avfall fra Norskekysten, forteller Generalsekretær Sølve Stubberud. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler for å dekke opplæring, kjøp av ryddeutstyr og gir et årlig beløp som styret i forbundet deler ut som gave til dykkeklubbene som deltar. Penger klubbene igjen bruker på idrettsglede for alle sine medlemmer. Foreløpig fortsetter samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB ut 2020, så her blir det nok ryddet mer.


Enorm innsats

Over 2200 mennesker har gjennom 2018 deltatt i ryddeaksjoner under vann. - Det er en fantastisk innsats, sier en entusiastisk President i Norges Dykkeforbund Sigurd Paulsen. Han er svært glad for at han sammen med forbundsstyret får lov til å dele ut en gave til klubbene som deltar før jul. -Vi håper julegaven varmer og bidrar til levende idrettslag, fortsetter han.

Ryddingen bidrar til renere hav og foregår  på den måten at dykkerne plukker opp søppel under vann på samme måte som de ellers kunne plukket opp en krabbe eller kamskjell i fangstnett. Når det er større gjenstander samarbeider klubbene med profesjonelle som også ofte stiller opp på dugnad. Mange av renovasjonsselskapene og havnevesenet har også vært villige til å ta i mot avfallet på land uten betaling, så her er det mange som bidrar til renere hav.


Bidrag til forskning

- Vi liker å tro at vi har bidratt mye til å løfte det nasjonale fokuset på plast i havet, sier Paulsen før Stubberud skyter inn at dette også gir viktige data om spøkelsesfiske til forskere. - Dykkerne som kommer over mistet fiskeredskap og teiner rapporterer dette inn i en app utviklet sammen med Fiskeridirektoratet.  - Disse rapportene bruker forskere til å finne ut hvordan fremtidens teiner må utformes slik at dersom de blir mistet så slutter de å fiske videre, sier Stubberud. Og dette er data som ville vært umulig å få til uten den massive frivillige innsatsen i regi av idrettslagene.

- Nå kommer julegavepengene til klubbene der det er innsatsen vi først og fremst ser på, men noen klubber har jo bidratt mye og de får litt ekstra i julegave, smiler Paulsen til slutt.


[Tilbake]

 Makeweb CMS