Ingen Norgescup før tidligst i 2021

Arbeidsgruppen for undervannsrugby (tidligere kalt undervannsrugbyutvalget) har nylig hatt møte om Norgesserien. Vi har besluttet som følger:


Det blir ikke arrangert noen Norgescup høsten 2020. Den planlagte turneringen i Bergen er avlyst. Arbeidsgruppen har hatt et sterkt ønske om å starte Norgesserien opp igjen, men korona situasjonen gjør det umulig. Nyheten fra den 8. september om at det i Bergen kun er tillatt med 50 personer på arrangementer gjør usikkerheten omkring høstens arrangementer så stor at vi anser det best for alle parter at vi avlyser allerede nå.


Vi håper at det vil være mulig å arrangere en Norgesserierunde i Oslo i starten av 2021, men som alle ser så er vi helt avhengige av at smittevernreglene endres betydelig. Arbeidsgruppen vil møtes i november for å beslutte angående dette.


Arbeidsgruppen observerer at det rundt omkring i landet tas initiativ til treningshelger og treningskamper mellom ulike klubber. Dette er svært positivt, og noe arbeidsgruppen ønsker å støtte. Send gjerne en søknad om støttebidrag for eventuell svømmehall leie til Nora (nora@nif.idrett.no) så vil vi fordele de midlene vi har på best mulig måte. Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktiviteten, hvem som deltar i tillegg til dokumentasjon av utgifter.


Arbeidsgruppen beklager at dette er nok en underlig sesong. Om du har spørsmål eller kommentarer ber vi deg ta kontakt med oss.


Kristine Nergaard, leder, kristinenergaard_92@hotmail.com

Lisbeth Haugsvær, økonomiansvarlig, lis.hau58@gmail.com

Bjarte Lyssand, dommeransvarlig og jr. ansvarlig, bjarte_lyssand@hotmail.com

Nora Menous-Moland, adm.- og arr. ansvarlig, nora@nif.idrett.no

Elisabeth Ose, medieansvarlig, ose.elisabeth@gmail.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS