Interaktivt sikkerhetskurs gass

Vi har gleden av å tilby våre klubber en gunstig pris på Nippon sitt Sikkerhetskurs gass. Kurset er nettbasert og gir dokumentasjon på kompetanse som er gunstig i forhold til HMS i din klubb.

Dette er et kurs det er fornuftig at alle klubber som håndterer ulike gasser gjennomfører. Ordinærpris er 750kr eks MVA, men NDF har fått et godt tilbud med sterkt redusert pris for våre medlemmer.

Innhold:

 • Gass i ulike faser
 • Leveringsformer
 • Temperaturer og trykk
 • Faremomenter og gasser
 • Lover og regler
 • Merking
 • Lagring og bruk av flytende gasser
 • Lagring, håndtering og bruk av gassflasker
 • Bruk av verneutstyr
 • Sikkerhetstiltak

Målgruppe: Alle som jobber med, eller i nærheten av gass
Varighet: 45 min
Mer informasjon: https://nippongases.com/no/tjenester/interaktivt-kurs


Klubbene sender bestilling til Nippon Gases kundeservice: kundeservice@nippongases.com

Bestilling må inneholde:

 • Virksomhetsnavn , Org.nr.
 • E-postadresse til faktura
 • Antall lisenser
 • Kontaktperson for bestilling som vil stå som Administrator (dette gjelder når det bestilles flere lisenser, da vil en person få rettighet for Administrator av kurset i portalen og kan fordele invitasjon til kurset intern via portalen)

Nippon Gases sender en bestillingsbekreftelse til kunden innen 2 dager etter bestilling er mottatt. Så får kunde tilgang til kurset.

Lykke til!


[Tilbake]

 Makeweb CMS