Invitasjon til NS1 Herrer i undervannsrugby

Stavanger undervannsgruppe og UVR arbeidsgruppen ønsker velkommen til den første runde av norgesserien for herrer etter koronapandemien satt inn (NS1 Herrer) 16. - 17. januar i Stavanger. (Foto: Rune Edvin Haldorsen) 

(Foto: Tor Inge Leidland)

Sted: Stavanger Svømmehall
Dato: 16. - 17. januar 2021
Påmeldingsfrist: Onsdag16. desember 2020
Frist for levering av laglister: fredag 8.januar 2021
Lagledermøte: Digitalt lagledermøte onsdag 13. januar kl.1700.
Klasser: Herrer


Vi gjør oppmerksom på særegne regler for NS1*:

1. Kun klubber som har hatt kontakt med NDFs administrasjon og gjennomført obligatorisk veiledning for trening og løpende rapportering til administrasjonen kan delta på NS1.
2. Kun klubber som deltok i Norgesserien 2019-2020 kan delta på NS1.
3. Kun 1.lag fra hver klubb kan meldes på NS1.
4. Utøvere som konkurrerer på et lag (dame, herrer, jr) har 14 dagers karantene før de eventuelt kan spille for et annet lag (samme klubb).

*Det kan komme COVID-19 tilpasninger før NS1. Vi sender informasjon til påmeldte lag.

Regelverk CMAS internasjonale regler med følgende unntak:

Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler. Maks 12 spillere per lag (ingen reserver).

Lisenser
Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført når spillerliste er sendt inn. Alle lag skal levere laglister (fullt navn på alle spillere og hettenummer) over spillere som skal delta i serierunden innen 8.januar.  

Det vil bli kontroll. NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2021. Lisens for 2021 blir sendt ut i starten av januar til alle som hadde betalt lisens i 2020.

Last ned laglisten som skal sendes inn her

Alle spillere må ha gjennomført ren utøver.

Utøvere uten lisens eller som IKKE har gjennomført ren utøver eller Idrettens koronavettkurs får ikke delta i NS1. 

Påmelding
Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,-, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent.

Innbetaling av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist. Om arrangementet skal bli avlyst fra NDFs eller myndighetenes side vil startkontigent refunderes. Påmeldingsavgift Denne betales nå via NDF sin Webshop ved bruk av Visa eller MasterCard.


-
Til nettbutikken


Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale.


Husk også å sende en e-post til Nora Menous-Moland i administrasjonen, nora@nif.idrett.no og Lisbeth Haugsvær, lis.hau58@gmail.com, om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.


Dommere

Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere. Dommere som ikke møter til oppsatt dømming får en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer. Protest Eventuell protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,- Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.


Overnatting
NDF har 15-20 % rabatt på hoteller hos Nordic Choice https://www.nordicchoicehotels.no/ndf/
(Fordelen med Nordic Choice er at overnattingen kan avbestilles helt fram til ankomstdagen)


Reise
Husk at dere kan bestille SAS Sportsbilletter – www.sas.no/sport
(Billetten kan refunderes hvis NS1 blir avlyst)


Kontaktperson for arrangementet

Lisbeth Haugsvær
Lis.hau58@gmail.com
98403669

Kontaktperson administrasjonen
Stian Olsen Kaiander
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271


Velkommen til Stavanger!

[Tilbake]

 Makeweb CMS