Invitasjon til NS1 i undervannsrugby

Egersund Undervannsklubb ønsker velkommen til NS1 i undervannsrugby, 18.- 19. September 2021 i Egersund.

Foto: Rune Edvin Haldorsen


Sted: Egersundshallen

Spilleområde: Lengde 12,5 m, bredde 8.5 m, dybde 3,7 m, (klorvann)

Påmeldingsfrist: Søndag 29. august

Lagledermøte: Hallens kantine 1 time før første kamp.

Klasser: Herre-, dame- og juniorklasse.

Regelverk

CMAS internasjonale regler med følgende unntak: Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler.

 

Lisenser

Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet.


Alle lagledere skal på lagledermøtet levere gyldige lagoppstillinger over spillere som skal benyttes i mesterskapet. Vi vil oppfordre alle om å sende liste med foreløpig lagoppstilling på forhånd for å spare tid.

NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2021.

Lisens for 2021 ble sendt ut i starten av januar til alle som hadde betalt lisens i 2020. 


Påmelding

Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,-, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent. Innbetaling av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist.

 

Påmeldingsavgift

Denne betales nå via NDF sin Webshop ved bruk av Visa eller MasterCard. 


Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn og antall lag. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale. 


Husk også å sende en e-post til Nora Menous-Moland i administrasjonen, nora@nif.idrett.no og

Alf Sæstad, alf.saestad@dabb.no om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.


Dommere

Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere. Dommere som ikke møter til oppsatt dømming får en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.


Protest

Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,- Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.


Overnattingsmuligheter:
http://www.grand-egersund.no 
http://www.hauencamping.no 
http://www.naf-egersund.com/


Anbefaler å booke overnatting så snart som mulig!

Kontaktpersoner for arrangementet:

Alf Sæstad:

Tlf: 95852550

alf.saestad@dabb.no

 

Karen Kvalheim

Tlf: 99358836

karenkvalheim@gmail.com


Kontaktperson administrasjonen:

Nora Menous-Moland

98 19 87 72

nora@nif.idrett.no 
[Tilbake]

 Makeweb CMS