Invitasjon til NS4 i undervannsrugby

Egersund Undervannsklubb ønsker velkommen til NS4 i undervannsrugby, 16.- 17. Mars 2019 i Egersund.


Foto: Rune E. Haldorsen


Sted: Egersundshallen
Spilleområde: Lengde 12,5 m, bredde 8.5 m, dybde 3,7 m, (klorvann).
Påmeldingsfrist: Søndag 3. mars
Lagledermøte: Hallens kantine 1 time før første kamp.
Klasser: Herre-, dame- og juniorklasse.


Regelverk:
CMAS internasjonale regler med følgende unntak: Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler. Alle deltakere må ha betalt spillerlisens for 2019. 


Lisenser:
Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for klubben. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet. Lisensen følger kalenderåret, og må være betalt innen tirsdag før turneringen starter.


Påmelding:
Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,- for seniorlag og kr. 500,- for juniorlag, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, epostadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent. Innbetaling av startkontingenter er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist.


Innbetalingen av påmeldingsavgift: Denne betales nå via NDF sin nettbutikk ved bruk av Visa eller MasterCard.


• Link til betaling


Skriv inn antall lag, trykk på ”Kjøp” og gå deretter til handlekurven. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn og antall herre-/damelag. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale.


Husk også å sende en e-post til Stian Olsen i administrasjonen, Stian.olsen@nif.idrett.no og Christian Bowitz i Egersund Undervannsklubb, cbowitz@gmail.com, om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.


Reisestøtte:
Juniorspillere fra og med 15 år til og med 23 år kan søke NDF om refundering av reiseutgifter. Utøvere under 15 år kan søke direkte til Utvalget i UVR ved å sende en mail til reiseregninguvr@gmail.com, som vil prøve å dekke så mye som mulig av reiseutgiftene. 


Dommere: Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere.


Dommere som ikke møter til oppsatt dømming blir belagt med en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.


Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,-. Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.


Overnattingsmuligheter:
http://www.grand-egersund.no
http://www.hauencamping.no
http://www.naf-egersund.com/


Anbefaler å booke overnatting så snart som mulig!


Kontaktpersoner for arrangementet:

Joakim Gravdal:
joakim_2_6@hotmail.com
https://www.facebook.com/joakim.gravdal


Christian Bowitz:
Tlf: 901 45 323
cbowitz@gmail.com


[Tilbake]

 Makeweb CMS