Invitasjon til digitalt klubbmøte

NDF inviterer klubbstyremedlemmer, andre nøkkelpersoner i klubb og kretsstyremedlemmer til digitalt klubbmøte onsdag 16. juni kl.2000 – 2130.


På møtet tar vi opp dagsaktuelle saker og informerer om det som skjer i sentralt i Norges Dykkeforbund. Innspill til relevante saker fra krets eller klubb som bør vurderes til agenda, kan sendes til dykking@nif.idrett.no i forkant av møtet. 

Møtet foregår på teams og lenke sendes ut onsdag 16.juni etter lunsj. Klubbmøtet avholdes 16. juni kl.2000-2130. 
Agenda legges ut her i forkant av møtet og sendes på e-post til påmeldte sammen med lenke.


Påmelding her innen onsdag 16.juni kl.1200 (MinIdrett) 

Agenda - Aktuelle temaer
- Orientering fra forbundsstyret og administrasjonen

- Koronasituasjonen

- Samordnet rapportering

- Ledermøtet 2021

- Konkurranser og aktiviteter

- Støtte- og tilskuddsordninger

- Medlemsfordeler

- Ryddeaksjoner

- Klubbutvikling / klubbesøk

- Utstyr til kurs i klubb


Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271

[Tilbake]

 Makeweb CMS