Kampoppsett NS 1 i Egersund

Her finner dere oppdatert informasjon om NS 1 i Egersund. 
(Foto: Rune Edvin Haldorsen)

Foto: Rune Edvin Haldorsen

Se også informasjon i invitasjonen som ble sendt ut her

Lisenser

Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet.

Alle lagledere skal på lagledermøtet levere gyldige lagoppstillinger over spillere som skal benyttes i mesterskapet. Vi vil oppfordre alle om å sende liste med foreløpig lagoppstilling på forhånd for å spare tid.

NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2021. Lisens for 2021 ble sendt ut i starten av januar til alle som hadde betalt lisens i 2020. 


Dessverre har vi hatt utfordringer med overføringen fra bank til lisenssystemet så det er ikke alle som er registrert. Dette regner jeg med er ordnet før turneringen så hvis du har betalt bør dette være i orden i morgen. Vi venter på en liste fra banken. Ta kontakt på dykking@nif.idrett.no hvis du har spørsmål. 

NYTT KAMPOPPSETT (17.09) - Kampoppsett finner du her (PDF uten dømming) og kampoppsett med dømming her (excel)
(På grunn av situasjonen spilles det ikke enkel serie for herrene, og kampstart søndag er kl.0830. Avvikene fra regelverket er etter råd fra Egersund Kommune) 
- Dommeroppsettet kommer i løpet av i dag (fredag), men må bearbeides noe på grunn av endringene i kampoppsett.  


Kronatiltak i forbindelse med NS 1 i Egersund

- Alle som deltar må praktiser god hygiene og de med symptomer må holde seg hjemme. 
- Koronatiltakene er iht til de nasjonale råd og regler, rådene fra Eigersund kommune går på hvordan vi avvikler kampene og dette blir det tatt hensyn til i kampoppsettet.
- Vi har også fått tildelt ekstra garderober som vi vil lage en plan for fordeling av lag, denne vil bli presentert på lagledermøte og oppslag i hallen.
- Det som er viktig å presisere er at det ikke vil bli muligheter til å oppholde seg i hallen når man ikke spiller. Det er kun lagene som spiller som kan være i hallen. (Idrettshallen blir brukt som vaksinesenter og kan ikke brukes til opphold)
- Alle må forholde seg til avstand anbefaling på 1 meter, når man ikke spiller.
- Alle lag må levere inn lister med spillere og støtteapparat som brukes ved evt smittesporing listene blir slettet etter 2 uker, sendes til post@euvk.no

Det er ønskelig at alle lag leverer laglister i morgen fredag 17.09. Disse sendes til  - alf.saestad@dabb.no


Kontaktpersoner for arrangementet
Alf Sæstad
Tlf: 95852550
alf.saestad@dabb.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS