Koronavettregler fra Norges Dykkeforbund

Oppdatert 02.06.2020 - Onsdag 1. april åpnet Helsedirektoratet for begrenset organisert idrettsaktivitet, men med anbefalinger og retningslinjer som skal følges.

(Foto: Arve Gravningen. Arkivbilde fra kule jenter i NDF) 

Koronavettreglene oppdatert 2. juni

Vi har gjort en enkel endring slik at koronavettreglene samsvarer med rådene rundt gjennomføring av kurs. Rådene for kursgjennomføring og smittehensyn, og retningslinjer for trening og konkurranse ligger tilgjengelig nedenfor. 

Helsemyndighetene har regulert tiltak for trening for organisert idrett inn i tre tiltaksnivåer, grønt, gult og rødt. Pr. mai 2020 er det gult nivå som gjelder. Les mer om de ulike nivåene i smittevern for idretten fra Helsedirektoratet. Vi ber alle om å sette seg inn i denne smittevernveilederen.

Se tidligere oppdateringer nederst i artikkelen. 


I tillegg til Helsedirektoratets retningslinjer og NIFs fellesregler har NDF i likhet med de andre særforbundene utarbeidet egne retningslinjer for sine idretter. Idrettens og NDFs mulighet til å tilby begrenset organisert aktivitet, følger av dialog mellom Helsedirektoratet og NIF og gjelder for alle idretter. 


Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte klubb selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. 

Våre koronavettregler har vært på høring i fagmiljøene i forbundet og er nå vedtatt av forbundsstyret. Vi understreker viktigheten av at alle klubber og dykkere følger de til enhver tid gjeldende råd for å sikre en trygg og god aktivitet. Vær forsiktige og delta kun hvis du følger deg helt frisk og ikke har symptomer på verken koronasmitte eller symptomer på forkjølelse. Holde deg hjemme hvis du er det minste i tvil.Kursgjennomføring og smittehensyn (oppdatert 14.09.20)


Smittevernsveilder for idretten (28.05.20)


Sjekkliste for klubb
1. Sett deg godt inn i koronavettreglene fra NDF. 


2. Sett deg også inn i veilederen fra NIF som du finner her 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

3. Lag rutine for vask av kontaktpunkter på fylleanlegg og lokaler for å hindre smitte. Tilsvarende for felles sikkerhetsutstyr.


Her legger vi inn nyttige dokumenter for klubbers håndtering av NIF / NDF sine retningslinjer
(oppdateres fortløpende og send gjerne forslag til håndtering til dykking@nif.idrett.no) 

Fridykking i koronatider fra Spearos Oslofjord - 
https://www.spearos.no/news/2020/3/21/fridykking-i-koronatider

Stavanger Dykkerklubb - https://stavangerdykk.com/korona/

Stord Undervannsklubb - https://stordundervannsklubb.com/korona/


Tidligere oppdateringer av koronavettreglene

Koronavettreglene oppdatert 7. mai


Regjeringen og helsemyndighetene åpner for at vi kan samles i større grupper med kortere avstand. De viktigste punktene å merke seg

 • Treninger skal ha et øvre tak på 20 personer i en gruppe. Et idrettsarrangement skal ha en ansvarlig arrangør og skal ha et øvre tak på 50 personer. Ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede.
 • Sikkerhetsutstyr (f.eks dykkeflagget) eller utleieutstyr / kursutstyr berøres kun av en person og desinfiseres etter bruk. Utstyret organiseres slik at flere ikke tar på det samme utstyret.
 • Fellesidrettslige reglene fra NIF/Helsedirektoratet er oppdatert pr. 7. mai. Se side to i våre koronavettregler.

 • Koronavettreglene oppdatert 30. april

  Regjeringen og helsemyndighetene åpner fra 7. mai for at vi kan samles i større grupper med kortere avstand. De viktigste punktene å merke seg

  • Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter mellom hver person
  • Fra 7. mai kan det være 50 stykker på arrangementer
  • Helsemyndighetene vil gi ytterligere informasjon når det gjelder nærkontakt mellom mennesker den 7. mai.
  [Tilbake]

   Makeweb CMS