Kurs i marinarkeologi

Kurset har som formål å gi en introduksjon til marinarkeologi, økt forståelse for kulturminner under vann, og hvordan dokumentere kulturminner uten å gjøre skade. Foto: Vidar Skålevik.


Kursinnhold:

 
  • Havet – et arkeologisk skattkammer
  • Arkivsøk
  • Søk i vann
  • Forvaltning av kulturminner
  • Skipstyper
  • Tegne- og oppmålingsmetoder
  • Skipets utrustning
  • Datering av gjenstander
  • Konservering, feltkonservering av gjenstander
  • Dokumentasjon av funnsted og funn

Kontaktperson:
wiggo.eriksen@gmail.com


Tips en venn
Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS