NDF ønsker velkommen til digitalt instruktørseminar!


Årets instruktørseminar gjennomføres digitalt grunnet Covid 19. Vi tror vi har funnet frem til en god plan for gjennomføring og håper på sterk deltagelse!


Instruktørseminaret vil i 2020 bli gjennomført digitalt over Teams. For å tilpasse formatet i forhold til en digital gjennomføring har vi delt opp innholdet over to dager, og det vil skje en fysisk oppfølging lokalt i etterkant såfremt koronatiltak tillater det.

Torsdag 26. november er fokuset kompetanseheving og inspirasjon.

Lørdag 28. november er fokuset inspirasjon, informasjon og oppdatering.

1.-10. desember gjennomfører vi instruktørmøter i fire regioner hvor vi forhåpentligvis vil møtes, snakke sammen og samle innspill.


Lokasjoner og dato for disse møtene er:

Bergen 1. desember
Trondheim 2. desember
Larvik 9. desember
Kristiansand 10. desember


I forkant av de to digitale seminarene vil alle som har meldt seg på, motta innkalling med lenke til seminaret.

Frist for påmelding er 20. november. 

Påmelding gjøres ved å trykke her, fylle inn informasjonen i skjema og trykke «send».


Agenda:

Torsdag: 
19:00 – MiniAnne
19:20 – Motivasjon, holdninger og valg av fokus – Ronny Arnesen

20:15 – Fridykkerskader – Fridykkerinstruktører – Halvard Stave

21:00 – Avslutning
 

Lørdag:
10:00 – Velkommen

10:15 – Jomfru Elisabeth – Søgne Dykkerklubb

11:15 – Standard og rammeplaner

12:15 – Apnea kursgjennomgang – Fridykkerinstruktører

12:15 – Endringer P1, P2 og P3 – Sportsdykkerinstruktører

12:45 – Standard og rammeplaner - Fridykkerinstruktører

13:00 – Foreløpig åpent. Noen alternative tema aktuelle.
14:00 – Avslutning

Vell møtt!

[Tilbake]

 Makeweb CMS