NS3 i undervannsrugby

Akkaren Sportsdykkerklubb ønsker velkommen NS3 2019!


Sted: Lambertseter svømmehall
Dato: 26-27. januar 2019
Påmeldingsfrist: Fredag 18. januar, 2019
Lagledermøte: lørdag 26. januar en time før første kamp.
Klasser: Herre og dame
 
Regelverk
CMAS internasjonale regler med følgende unntak: Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler. Alle deltakere må ha betalt spillerlisens for 2019
 
Lisenser
Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet.


Alle lagledere skal på lagledermøtet levere gyldige lagoppstillinger over spillere som skal benyttes i mesterskapet.
NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2019.
Sjekk dette med engang - Lisens for 2019 er sendt til alle utøvere 4/1-19 pr. e-post. 
 
Påmelding
Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,-, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent. Innbetaling av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist.
 
Påmeldingsavgift
Denne betales nå via NDF sin Webshop ved bruk av Visa eller MasterCard. 


• Link til betaling


Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn og antall lag. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale. 


Husk også å sende en e-post til Stian Olsen i administrasjonen, Stian.Olsen@nif.idrett.no og Lisbeth Haugsvær, lis.hau58@gmail.com om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.


Dommere
Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere. Dommere som ikke møter til oppsatt dømming får en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.
 
Protest
Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,- Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.
 
Overnatting
Det finnes mange alternativer i Oslo og omegn. T-banen går til Lambertseter og det tar ca 5min å gå fra stoppet opp til hallen.


NDF har rabatt på hoteller hos Nordic Choice
https://www.nordicchoicehotels.no/ndf/

 
Kontaktperson for arrangementet
Lisbeth Haugsvær
lis.hau58@gmail.com
98403669

 
Velkommen til et nytt rugbyår i Oslo![Tilbake]

 Makeweb CMS