Norges Dykkeforbund søker ny generalsekretær

Vi søker nå etter ny generalsekretær til Norges Dykkeforbunds særforbundskontor på Idrettens Hus Ullevål stadion.Som generalsekretær vil du være daglig leder for administrasjonen med p.t. 3 ansatte, og ha det administrative oppfølgingsansvaret overfor forbundsstyret. Stillingen innebærer også budsjett- og personalansvar. Generalsekretæren representerer dykkeforbundet i det daglige, og rapporterer til forbundsstyret. Det er viktig at du som generalsekretær kan bygge relasjoner både internt og eksternt i organisasjonen.


Norges Dykkeforbund og modernisering av idretten
Vi søker etter en kreativ generalsekretær til å utvikle organisasjonen og være med på å sette visjoner for fremtiden. Vi ønsker en kommunikativt sterk person med utpreget løsningsfokusert håndtering av daglig drift, saksbehandling, utvikling og nytenkning. En empatisk person som greier å mobilisere ressursene i organisasjonen, spesielt medlemmer, instruktører, tillitsvalgte og ansatte. Organisasjonen er liten, og det er kort vei fra generalsekretær til medlem, noe som legger ekstra ansvar på generalsekretæren i forhold til å forvalte den kjemperessursen våre frivillige og ansatte representerer. 


Vår virksomhetsplan har i inneværende periode fokus på å:
- styrke utdanningsvirksomheten på alle nivå
- videreutvikle konkurranseidretten vår og introdusere nye grener
- utvikle nye arenaer for samhandling i hele organisasjonen
- videreutvikle aktiviteter for barn og unge

Fra 2020 skal NDF sammen med hele idretten modernisere idretten sammen med medlemmene. Prosessen starter for fullt nå i 2019.


Vi ser etter en person som:
• helst har idrettsbakgrunn og gjerne idrettsfaglig eller annen relevant utdannelse
• har bakgrunn fra frivillighet, organisasjonsarbeid eller bransjer som jobber med sport
• kan kommunisere i øyehøyde med utøvere, trenere, ansatte og frivillige
• gjerne bruker snap, face eller insta for å snakke med utøvere like naturlig som det skrives en høringsuttalelse om idrettsanlegg
• drar lasset som en del av teamet som ledes
• gjerne har erfaring fra prosjektarbeid, utviklingsarbeid og personalansvar
• synes at det er gøy å være i vann og har lyst til å lære seg en eller flere av våre idretter hvis vedkommende ikke allerede er utøver
• har god forståelse for økonomi og forvaltning av fellesskapets ressurser

Vår nye generalsekretær er:
- dyktig til å spille andre gode
- leken og åpen for ideer, forslag og tilbakemeldinger
- målrettet og ser gleden i godt fullført lagarbeid
- glad i mennesker og trives i sosiale settinger
- komfortabel med presentasjoner i små og store fora

NDF ønsker å speile samfunnet og ønsker å rekruttere utøvere med forskjellig bakgrunn ute i idrettslagene.
Idretten trenger flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner å søke stillingen.


Vi kan tilby:
- spennende og varierte oppgaver
- fleksibel arbeidstid
- pensjonsavtale
- gode kontakter innen dykkesporten og relevante offentlige virksomheter
- lønn etter avtale
- prøvetid på seks måneder

Kontorsted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0840 Oslo


For mer informasjon, kontakt president i NDF Sigurd Paulsen tlf: 975 33 927 eller visepresident Gry Hege Henriksen tlf. 905 19 195.

Vi benytter rekrutteringsbyrået Opp & Fram Agder AS
• Vil du vite mer om stillingen kan du også ta en prat med rådgiver Erling Danielsen på telefon 907 47 474.
• Registrer CV og søk på stillingen ved å klikke her
• Søknadsfrist: mandag 11. mars 2019 (uke 11)
• Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til 1. gangs intervju i slutten av uke 11 og evt 2. gangs intervju 20 mars 2019
• Alle søkere behandles konfidensielt


Diverse:
● Heltid
● Antall stillinger: 1


Kontaktperson(er):
President Sigurd Paulsen, tlf. 97533927


[Tilbake]

 Makeweb CMS