Nye ansikter i løpet av høsten!

Norges Dykkeforbund er glade for å ønske Nora Menous-Moland og Gunnar Midtgaard velkommen til administrasjonen. (Foto: Ingrid Ølberg)


(Foto: Noras fotoarkiv)

Begge starter som idrettskonsulenter i administrasjonen og Nora vil ha sin første arbeidsdag 8. oktober og Gunnar den 1. november.  (Foto: Mikkel Stokke har tatt bilde av Nora)


Nora er en aktiv dykker som bruker alle muligheter til å være i og under vann. Hun startet med fridykking som barn og utdanner seg stadig gjennom nye kurs. Nora har god erfaring som dykker på mange nivå og er i dag CMAS* apparatdykkerinstruktør. I helgen har Nora sin første oppgave som ansatt i NDF da hun skal være jurysekretær under norgesmesterskapet i undervannsfoto.  - Jeg ønsker å kunne gjøre en forskjell, bidra til et godt miljø innenfor alle idrettene til NDF. Jeg har en stor lidenskap for livet under vann og jeg brenner for å dele dette med andre.


(Foto: Mikkel Stokke har tatt bilde av Gunnar)


Gunnar har vært en aktiv dykker i 20 år og har vært aktiv instruktør siden 2003 når han ble utdannet CMAS* instruktør på Lofoten Folkehøyskole. Mange kjenner Gunnar fra dykkebutikken Fue.no hvor han har arbeidet siden 2006.  - Jeg ser frem mot å jobbe med utvikling av bredden innenfor sportsdykking i Norge! Dykking har vært viktig for meg nesten så lenge jeg kan huske. Som en del av NDF håper jeg å kunne bidra til økt trygghet, mer moro og enda sterkere klubbmiljøer. I tillegg gleder jeg meg til å bli kjent med miljøene, og få kjørt meg i idrettene Apnea og UV Rugby!


Vi ser frem til å få Nora og Gunnar med på laget! I løpet av høsten kommer vi tilbake med kontaktinformasjon, roller og oppgaver i administrasjonen når vi er fulltallig igjen.   

Se Instagram for mer rundt ansettelsen av Gunnar og følg med over helga for sak om Nora -https://www.instagram.com/p/B1diA3YBQeq/


Kontaktinformasjon
Stian Olsen
Generalsekretær
Stian.olsen@nif.idrett.no
21029744


[Tilbake]

 Makeweb CMS